CULPEER za integracijo

»CULPEER za integracijo – kulturni in vrstniški učni pristopi za uspešno integracijo prikrajšanih mladostnikov in beguncev v šolah« je nov Erasmus+ KA2 projekt, ki se je začel decembra 2016, s 24 mesečnim obdobjem implementacije.
Cilj projekta je implementacija in prenos kulturnih vrstniških učnih pristopov za uspešno integracijo prikrajšanih mladostnikov in beguncev v šolah.

Učenje s kulturnimi skupinami mladostnikov iz Juga

Kulturni vrstniški učni pristopi postajajo vse pomembnejše pedagoške metode. Projekt predstavi poseben vidik: skupne aktivnosti kulturnih skupin mladostnikov iz Afrike, Azije in Latinske Amerike. Člani teh skupin pogosto živijo v težkih pogojih. Predstavljajo potencial kulturnih aktivnosti za razvoj in izboljšanje posameznikovih perspektiv za družbeno integracijo.

Da bi podprl te pristope, projekt predstavlja celovit CULPEER učni pristop, z različnimi pripomočki, s pomočjo katerih lahko uporabljamo in implementiramo kulturne vrstniške učne pristope – smernice, tečaj e-učenja, predstavitev petih modulov o praktičnih vidikih implementacije in spletni portal z obilico prosto dostopnih učnih virov (OER), vključno z interaktivnimi komponentami, kot so zvočni zapisi, video vsebine in internetni filmi, nadaljnje povezave, klepetalnice, naloge, delovne skupine, spletne enciklopedije, aplikacije s posebnimi učnimi pripomočki itd.

Vrstniško učenje

Vrstniško učenje je osrednja komponenta projekta. Mladi iz Evrope se pridružijo nastopom in sodelujejo v splošnih delavnicah. Umetniške in kulturne dogodke razvijajo skupaj. Vrstniški gostje so nastanjeni pri družinah učencev, kar omogoča intenzivno izmenjavo, tudi na neformalni stopnji. Lokalni partnerji in gostitelji teh dogodkov, še posebej učitelji, podpirajo projekt, zato ker prepoznajo potencial te iniciative za spreminjanje vedenj in za integracijo prikrajšanih mladostnikov in otrok beguncev.

Integracija prikrajšanih mladostnikov

Kulturni in vrstniški učni pristopi prinašajo določene koristi za učitelje, ki poučujejo učence in študente s težavami. Skupine/razredi, ki vključujejo otroke/mladostnike s posebnimi potrebami (npr. begunci, otroci s priseljensko zgodbo, otroci s socialnimi in finančnimi problemi), postanejo zelo intenzivni in nova izkušnja, ki se razlikuje od običajnih vzorcev učenja in tekmovalnosti v razredu. Izmenjave in splošne ustvarjalne aktivnosti s prikrajšanimi otroki ter nekdanjimi otroki ulice ali brezdomci, ki prihajajo iz t.i. »manj razvitih« držav, pomagajo učiteljem predstaviti otrokom nove poglede na njihovo lastno situacijo in jih motivirati za aktivnosti ter strategije samostojnega reševanja problemov.

Potencial kulturnega vrstniškega učenja je bil prepoznan kot zmožen podpirati ključne kompetence osvajanja veščin – družbeno vedenje in interakcija, medkulturne veščine, materni jezik, tuji jeziki, neverbalna komunikacija, učenje učenja s pomočjo skupnih kulturnih in vrstniških aktivnosti, družbene in državljanske kompetence, prevzemanje spodbude, kulturna ozaveščenost in izražanje.

Integracija otrok beguncev

Poseben poudarek projekta bo osnovan na integraciji otrok beguncev in mladih ljudi. Evropa se mora spoprijeti z izzivom integracije velikega števila beguncev v svojo družbo. Nekatere od sodelujočih držav se še posebej spopadajo s problematiko beguncev. Kulturni vrstniški učni pristopi imajo visok potencial za učitelje in pedagoge, da spodbujajo in pripomorejo k integraciji otrok beguncev.

Vrstniško učenje omogoča otrokom beguncem, da razvijejo lastnosti, ki so potrebne za lažjo in boljšo interakcijo z drugimi. Splošno učenje in delo z mladostniki iz Juga, ki živijo v težkih družbenih pogojih, ima še posebej inovativni karakter in prispeva k izboljšanju socialnega vedenja in interakcije, medkulturnih, družbenih in državljanskih kompetenc ter tako podpira njihovo družbeno integracijo.

Ciljne skupine in partnerji

Ciljne skupine so učitelji, ravnatelji, učenci in otroci begunci iz sodelujočih šol; njihovi starši, ki gostijo kulturne mladostniške skupine; pedagogi, osebje in mladi obiskovalci mladinskih centrov; občinstvo predstav; tisk in mediji, ki so vključeni v PR aktivnosti. Partnerstvo je sestavljeno iz šol in izobraževalnih organizacij iz Bolgarije, Grčije, Italije, Slovenije in Nemčije. Sodelujejo tri šole, regionalni šolski direktorat, ki je povezan s 22-imi šolami in 6-imi NVO, ki so vpete v kulturne in družbene aktivnosti ter šolsko izobraževanje.