Select your language

Switch language

CULPEER – Navodila

Download presentation as PDF

Medkulturno medvrstniško učenje ustvarja prenos in nastanek čustvenih in mehkih spretnosti ter vključuje otroke v interakcijo, karakterizirano kot t.i. »vzajemna ranljivost«, ki spodbuja vrstnike, da prevzamejo aktivno vlogo.
Medkulturno medvrstniško učenje neguje talente in sposobnosti dijakov, ki v vsakdanjem šolskem življenju pogosto niso prepoznane ali zabeležene. Ukvarjati se s pomanjkljivostmi je v nasprotju z običajnim šolskim pristopom.
V CULPEER projektu krepimo medkulturne in medvrstniške učne pristope za uspešno integracijo deprivilegiranih mladostnikov in beguncev v šolah.

Tukaj lahko najdete smernice za naš pristop v šolah (vključno z vprašalniki in rezultati iz številnih šol iz različnih držav).
Kratko različico, brez vidikov posameznih partnerjev iz različnih držav, lahko najdete tukaj .

Učna gradiva

CULPEER spletni tečaj

 

 

 

 

 

 


Spletni tečaj na temo medvrstniškega medkulturnega učenja, namenjen učiteljem in mladinskim izobraževalcem. Spletni tečaj, ki je pred vami, temelji na aktivnostih in avtorskih prispevkih, ki so nastali v sklopu projekta "CULPEER za integracijo", podprtega s strani Erasmus+ programa in nemške nacionalne agencije. 

Prosto dostopna učna gradiva (OER) projekta

Zunanji viri