CULPEER – Navodila

Download presentation as PDF

Kulturno medvrstniško učenje ustvarja prenos in nastanek emocionalnih in mehkih spretnost ter vključuje otroke v interakcijo, karakterizirano kot t.i. »vzajemna ranljivost«, ki spodbuja vrstnike, da prevzamejo aktivno vlogo.
Kulturno vrstniško učenje neguje talente in kompetence dijakov, ki v vsakdanjem šolskem življenju pogosto niso prepoznane ali zabeležene. Ukvarjati se s pomanjkljivostmi je v nasprotju z običajnim šolskim pristopom.
V našem CULPEER-projektu krepimo kulturne in vrstniške učne pristope za uspešno integracijo prikrajšanih mladostnikov in beguncev v šolah.

Tukaj lahko najdete smernice za naš pristop v šolah (vključno z vprašalniki in rezultati iz številnih šol v različnih državah).
Kratko različico, brez vidikov posameznih partnerjev iz različnih držav, lahko najdete tukaj .

Educational resources

Open educational resource (OER) of project

External resources