Topic outline

 • Pred vami je spletni tečaj na temo medkulturnega medvrstniškega učenja v petih modulih. V njih si lahko preberete o prednostih, ki jih prinaša uporaba CULPEER pristopa tako v šolskem okolju kot pri izvajanju izvenšolskih mladinskih dejavnosti, ki obravnavajo temo integracije mladih beguncev in pripadnikov manjšinskih skupin v državi. 

  Različni moduli so bili razviti v sodelovanju s številnimi sodelavci iz Evrope in kritično ocenjeni s strani učiteljev in pedagogov na področju mladinskega dela, ki so z veliko mero motivacije aktivno pristopili k uporabi CULPEER pristopa v svojih šolah in mladinskih centrih. 

  Po uspešno opravljenem tečaj lahko pridobite tudi certifikat. Za pridobitev certifikata se morate registrirati v tečaj in predelati module od 1 do 4 ter rešiti test ob koncu vsakega od modulov.

  Registrirate se lahko tukaj. Po potrditvi vašega e-naslova se lahko logirate z uporabo svojega uporabniškega imena in gesla na strani za prijavo. Po tem koraku lahko obiščete začetno stran (zavihek na levi strani zaslona), kjer si lahko izberete tečaj v svojem jeziku.

  Certifikat si lahko naložite v modulu 4, potem ko ste uspešno opravili vse teste, in sicer s klikom na aktivnost Certifikat na koncu modula.

  Želimo vam veliko zanimiv in spodbudnih spoznanj ter se veselimo vaših povratnih informacij.


 • Kaj je cilj tega modula?

  Enota 1.

  Na kakšni ideji temelji medvrstniško učenje? Kakšno je teoretično ozadje?

  Enota 2.

  Medvrstniško medkulturno učenje kot izkušnja ustvarjalnosti in opolnomočenja. 

  Enota 3.

  Kako pristop medvrstniškega medkulturnega učenja deluje v šolah in izven njih?

  Po koncu tega modula se bom naučil/a,
  1. da je medvrstniško učenje vsakodnevna življenjska izkušnja skoraj vsakega človeka ter tudi zelo dolgoročna oblika učenja. 
  2. zakaj je medkulturni medvrstniški pristop preprosta oblika opolnomočenja in učenja za neprivilegirano mladino.
  3. kaj pomeni vnesti medvrstniško medkulturno učenje v šole in izven njih ter kateri so dejavniki uspeha. 


  Page: 1 Text and media areas: 2 Lessons: 5 Quizzes: 2 • Kaj je cilj tega modula?

  Glavni cilj modula je prikazati, kako se CPLA lahko uporablja za razvoj ključnih kompetenc, ki bi lahko igrale ključno vlogo pri ublažitvi precejšnega števila prekinitev šolanja ali predčasnega prenehanja šolanja.


  Enota 1.

  Predstaviti vlogo in potrebo po ključnih kompetencah v kvalifikacijskem okvirju Evropske unije (European Qualifications Framework - EQF) še posebej, ko govorimo o vključevanju na šolski ravni.

   

  Enota 2.

  Predstaviti praktične ideje, kako lahko različne vrste CPLA-ja uporabimo za razvoj različnih tipov ključnih kompetenc, kot tudi napotke, kako oceniti dosežke učencev.

  Po zaključku tega modula se bom naučil:

  1. kako uporabiti CPLA za razvoj ključnih kompetenc učencev;

  2. kako oceniti dosežene rezultate učencev.


  Pages: 17 Text and media areas: 11 Lessons: 16 Quizzes: 3 Glossary: 1


 • Kaj je namen tega modula?

  Splošni namen tega modula je pregledati potencialne razloge za izključenost v šolah in predlagati nabor praktičnih idej za izobraževalce ter tako spodbuditi socialno vključenost v razredu. Modul predlaga tudi metodologijo za poučevanje razumevanja in učenja socialnih kompetenc.

  Ob koncu modula se bom naučil/a:

  1.       Kako v razred vnesti CPLA in veliko število aktivnosti za spodbujanje socialne vključenosti vseh učencev.

  2.       Pomembnosti razmisleka o konfliktu in iskanja ustvarjalne rešitve zanj.

  3.       O zmožnostih in pozitivnih učinkih performativnih umetnosti v šolskem sistemu in za učence.

  4.       Kako učiti socialne kompetence in (morda) kako spremeniti vašo perspektivo na vlogo učitelja v razredu.


  Pages: 14 Text and media areas: 4 Quizzes: 4 Files: 4

 • Foto: Humanitas, 2017

  Kaj je cilj tega modula?
  Splošni cilj tega modula je predstaviti, kako CPLA lahko odpre prostor za spoštovanje raznolikosti, naslavljanje stereotipov, predsodkov in diskriminacije ter zagotavljanja enakih možnosti za vse ljudi. Vsaka od enot je sestavljena iz dveh delov: teorije koncepta in praktičnih didaktičnih metod, ki izobraževalcem omogočajo uporabo pristopa v šolskih in neformalnih okoljih.
   

  Enota 1

  Raznolikost: Kako predstaviti koncept raznolikosti, njeno povezanost s pristopom globalnega učenja, identiteto in medkulturnim dialogom; koraki za raziskovanje lastne notranje raznolikosti.

  Enota 2

  Stereotipi in predsodki: Kako predstaviti prepletenost koncepta stereotipov in predsodkov z raznolikostjo in enakimi možnostmi; raziskovanje pojma moči in privilegijev.

  Enota 3

  Enake možnosti: Kako obravnavati različne izhodiščne možnosti in diskriminacijo.


  Po zaključku tega modula se bom naučil_a...
  1. Kako z uporabo CPLA omogočati raznolikost in enake možnosti v in izven šolskih prostorov.
  2. O lastnih zadržkih in omejitvah pri naslavljanju zgoraj omenjenih tem.
  3. Kako pomembno je medvrstniško učenje oz. učenje drug od drugega in medsebojna izmenjava naših zgodb.


  Pages: 3 Text and media areas: 9 Lessons: 27 Files: 18 Quizzes: 3

 • Kaj je cilj tega modula?

  Enota 1

  Spoznati študije primerov CPLA projektov v Nemčiji

  Enota 2
  Spoznati dobre prakse primerov CPLA projektov v drugih državah

  Enota 3

  Spoznati dobre prakse primerov CPLA projektov nadnacionalnega sodelovanja


  Po zaključku tega modula se bomo naučili

  1. Kako CPLA deluje v praksi

  2. Kakšni so rezultati CPLA projektov za integracijo

  3. Kaj se lahko naučimo iz praks v drugih državah za boljše izvajanje naših aktivnosti

  Pages: 3 Text and media areas: 11 Lessons: 28 File: 1