Изберете език

Switch language

Видео

На нашия YouTube канал ще ви представяме всякакви видео материали, свързани с използването на подходи за културно и взаимно обучение в различни страни, не само свързани с интеграцията на млади бежанци и други младежи в неравностойно положение.

Breaking boundaries

Toва видео е изработено през 2014г. в рамките на проект "Укрепване на креативното сътрудничество", в който участваха част от настоящите партньори. Този филм е за турнето на боливийска театрална група „Teatro Trono“ в Дания. То показва обмена между младежите от различните култури, живота в датските семейства и ежедневието там. То също показва някои дискусии между младежите от Дания и Боливия. Филмът е изработен от две млади дами от боливийската група с помощта на нашите датски приятели от SPOR-Media.

 

 

 

 

 

Mit Bewegung gegen Klimawandel (С движение срещу климатичните промени)

Видео за 5-дневен проект, проведен в училище Fritz Schumacher в Хамбург (един от партньорите) заедно с Kigamboni Community Centre (Танзания) на тема „климатична справедливост“. Проектът прилага подходи за културно и взаимно обучение, които резултират в множество интегративни аспекти. Сътрудничеството е част от проект в Хамбург „creACTive for Climate Justice“ на KinderKulturKarawane.

 

 

 

 

 

 

Ein deutsch indisches Zusammenspiel

Ein Deutsch-Indisches Zusammenspiel (Немско-индийско взаимодействие)

Това видео показва 5-дневен проект в училище „Stadtteilschule Eidelstedt“ в Хамбург (един от партньорите) с THE DREAMCATCHERS (Индия) по тема "климатична справедливост“. Проектът прилага подходи за културно и взаимно обучение, които резултират в множество интегративни аспекти. Сътрудничеството е част от проект в Хамбург „creACTive for Climate Justice“ на KinderKulturKarawane.

 

 

 

 

 

 

Humanitas: Уъркшоп за театър на потиснатите

Уъркшопи на тема театър на потиснатите, проведени по време на лагер на световете през 2017. Лагеrът на световете предложи тридневна програма с театър на потиснатите сред природата и с участието на семейства в неравностойно положение или с бежански произход. Той беше организиран за цели семейства, така че родителите да могат да дойдат с децата си. Като такъв той представляваше уникална възможност за родителите, защото повечето лагери се организират само за деца и младежи.  Подходът на глобалното образование бе използван, много дейности стъпваха на подхода на взаимното обучение, театрален подход се прилагаше сред природата. Лагерите на световете бяха отличен пример на интеграция, при който словенски семейства можеха да се срещнат, да учат и да обменят информация с различни семейства от цял свят. Той също предложи на семействата от дома за бежанци възможност поне за малко да се откъснат от обитаваната от тях среда и реалността на дългото чакане, пред която са изправени.

 

  

Humanitas: Клуб на учителите по глобално образование

Клубът на учителите по глобално образование дава възможност на учителите да се срещат, да опитват нови различни методи за глобално образование, да предлагат подкрепа едни на други, а също така и вдъхновение. Този клуб е създаден от сдружение Humanitas в началото на 2018г. До момента дейностите включват няколко метода за насърчаване на емпатията, устойчивостта, глобалната солидарност, междукултурните диалог и дейности. Учителите се учат как да включват глобалното измерение в своята програма.

 

 

 

 

 

 

Humanitas: През очите на бежанците, експериментална театрална постановка

Посредством повече от 40 изнасяния на експерименталната интерактивна театрална постановка "През очите на бежанците" (THROUGH THE REFUGEE's EYES) в цяла Словения, ние пресъздадохме частично опита на бежанците и мигрантите по време на тяхното трудно пътуване и предложихме възможността на публиката да влезе в обувките им, за да учим на емпатия и да насърчаваме разбирането; създадохме възможности да усетиш на свой гръб езика на омразата, да поставим под съмнение ксенофобски и дори расистки предразсъдъци и стереотипи; повишихме информираността на обществеността по въпросите и съдбите на бежанците, живеещи около нас, които бяха депортирани заради отрицателни решения за даване на статут или които са в процес на изчакване; разрушихме много негативни предразсъдъци и стереотипи относно причините за миграцията и насърчихме критичното мислене и критичното приемане на информацията, предоставяна от медиите и обществото; повишихме осъзнатостта на младите хора и обществеността относно взаимосвързаността на климатичната справедливост, климатичните промени и миграцията като ключови глобални проблеми и техните роли и отговорности за справяне с предизвикателствата, пред които е изправено цялото човечество. 8 души с мигрантски произход или бежанци взеха участие в проектните дейности и получиха истинска възможност за създаване на театрална постановка в сътрудничество и разширяване на техните социални мрежи.

 

 ФРКБПГО - пример за CPL от училище "Екзарх Антим I", Пловдив

Видео от представление на NAFSI Acrobats от Кения по време на визитата им в Пловдив през 2014г. Видеото е заснето в двора на училище „Екзарх Антим I” на 10 октомври 2014г. NAFSI прекараха в България една седмица, през което време те бяха ангажирани с деца от града като посетиха повече от 7 различни учебни заведения от територията и споделяха своя културен и човешки опит с децата и младежите, с които влизаха в контакт. 

 

 

 ФРКБПГО - пример за CPL от Английска езикова гимназия, Пловдив

Видео от представление на NAFSI Acrobats от Кения по време на посещението им в езиковата гимназия в Пловдив. Чудесен пример за общуване и взаимно учене между младежи с различен произход. Представлението е заснето на 8.10.2014г. и обработено за целите на проект CULPEER.

 

 

 ФРКБПГО - пример за CPL от училище "Черноризец Храбър", Пловдив

Видео от представление и уъркшоп на NAFSI Acrobats от Кения по време на посещението им в училище "Черноризец Храбър" в Пловдив. Още един добър пример за общуване и взаимно учене между младежи с различен произход. Представлението е заснето на 9.10.2014г. и обработено за целите на проект CULPEER.

 

 

 ФРКБПГО - пример за CPL от училище "Софроний Врачански", Пловдив

Представление и уъркшоп в училище "Софроний Врачански" в Пловдив, проведено на 7 октомври 2014г.. Заснетият материал е обработен за целите на проект "CULPEER for Integration" за демонстриране на културно и взаимно обучение в действие. 

 

 

 ФРКБПГО - пример за CPL от Хуманитарна гимназия, Пловдив

Видео създадено във връзка с проект "CULPEER for Integration", демонстриращо уъркшоп за културно и взаимно обучение, проведен от бразилска културна група Treme Terra от Сао Пауло с младежи от Хуманитарната гимназия от Пловдив през октомври 2013г. 

 

 

 ФРКБПГО - пример за CPL от ПГАЗ, гр. Видин

Видео от уъркшоп, проведен с младежи от професионална гимназия "Асен Златаров" във Видин на 16 май 2018г. Уъркшопът има за цел, използвайки взаимно обучение и културно изразяване, да помогне на младежите да работят върху развиването на тяхната увереност и умения за представяне пред други хора. 

 

 

 ФРКБПГО - пример за CPL от Пловдив, 2012г. M.U.K.A. Project

Споделеното тук видео представя част от седмицата, която M.U.K.A. от Южна Африка прекараха в Пловдив, срещайки се с толкова много деца и младежи от местни училища и споделящи своите култура и умения. 

 

 

CULPEER ръководство за учители

Ръководство за културно и взаимно обучение за учители и обучители на млади хора. Това ръководство стъпва на дейностите и интелектуалните продукти, реализирани в рамките на проект “CULPEER за интеграция”, подкрепен по програма Erasmus+ и немската национална агенция.