CULPEER – Ръководство

Download presentation as PDF

Културното и взаимно обучение пораждат трансфер и генериране на емоционални и меки умения и въвлича децата във взаимодействие, за което е характерна т.нар. „реципрочна уязвимост“, която насърчава участниците в процеса да заемат активна роля.
Културното и взаимно обучение насърчава развитието на таланти и компетенции сред младите хора, които често остават неустановени в рамките на ежедневния училищен живот. Културното и взаимно обучение е подход за справяне с дефицити, който е коренно различен от стандартния училищен подход.
В проект CULPEER ние имаме за цел да засилим използването на подходите за културно и взаимно обучение за успешната интеграция на младежи в неравностойно положение и бежанци на ниво училище.

Тук можете да откриете ръководство за прилагане на нашия подход в училищата (с включени в него въпросници и резултати от проучвание сред училища, проведено в страните партньори).
Съкратена версия на ръководството, без подробните анализи на резултатите от проучването в страните партньори, можете да откриете тук .

Educational resources

Всички приложени тук материали са прикачени в превод на български език към модулите, с които можете да се запознаете на: http://culpeer.eu/moodle/course/view.php?id=4

Open educational resource (OER) of project

External resources