Μάθημα 4.1 – Προτεινόμενη μεθοδολογία

Στο σχολικό πλαίσιο, οι κοινωνικές δεξιότητες ευνοούν τη μάθηση καθώς: 

 • βελτιώνουν το κλίμα στην τάξη
 • κινητοποιούν τους μαθητές
 • δημιουργούν ευκαιρίες για εφαρμογή πολύπλοκων μεθόδων εργασίας
 • διευκολύνουν την ανάπτυξη της σκέψης
 • προωθούν τις ποιότητες της συνεργασίας και της ακεραιότητας
 • ευνοούν την εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση και την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει το άγχος και την απογοήτευση.
 • προωθούν την διαπολιτισμική επικοινωνία
 • ενισχύουν την ικανότητα επικοινωνίας, την εκτίμηση της διαφορετικότητας και το σεβασμό των άλλων 

Ως εκ τούτου, το CULPEER προτείνει μια μεθοδολογία για τη διδασκαλία της κατανόησης και της μάθησης των κοινωνικών δεξιοτήτων [1], μέσα από μία διαδικασία πέντε βημάτων που αφορούν στις δεξιότητες:

 1. Επιλογή
 2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης και των κινήτρων
 3. Πλαισίωση
 4. Εφαρμογή
 5. Παρακολούθηση της ομαδικής εργασίας

Το πρώτο βήμα πραγματοποιείται σε ζευγάρια ή ομάδες. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ένα καθήκον και συντάσσουν μια λίστα, με τις δεξιότητες που θεωρούν σημαντικές για την αποτελεσματική εργασία στην ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγουν τις πιο σημαντικές από αυτές (Διάρκεια 10-15 λεπτά). 

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ομάδας, ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την λεγόμενη "T Card". Η σχεδίαση μιας "T Card" από την ομάδα, συνίσταται στην προετοιμασία ενός διαγράμματος της υπό μελέτης κοινωνικής δεξιότητας  που αποτελείται από τις λεκτικές και μη συμπεριφορές, που την συνοδεύουν. Είναι απαραίτητο οι συμπεριφορές που παρατίθενται στον πίνακα να εκφράζονται με συγκεκριμένο, αντικειμενικό και παρατηρήσιμο τρόπο.

Για παράδειγμα: 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: Ενεργή ακρόαση 

Α. ΜΗ-ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

 • Μένω κοντά σε εκείνον που μιλάει
 • Στρέφομαι προς εκείνον που μιλάει
 • Κοιτάω εκείνον που μιλάει στα μάτια
 • Συγκεντρώνομαι και σκέφτομαι τι λέει ο άνθρωπος που μιλάει
 • Κουνάω το κεφάλι μου

Β. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

 • Κατάλαβα!
 • Πραγματικά;
 • Με τίποτα!
 • Ενδιαφέρον!
 • Φυσικά!
 • Συμφωνώ
 • Μμμ ...
 • Θέτω ερωτήσεις ώστε να κατανοήσω καλύτερα

Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να εντοπιστούν σε κάθε κατάσταση που προϋποθέτει αλληλεπίδραση. Ακολουθούν μερικές ιδέες που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην ομάδα της τάξης σας:

Πηγές:

[1] Κόστος συμμετοχής στην απασχόληση - San fedele Intelvi -2010 / http://www.icmagistrintelvesi.gov.it/attachments/article/40/Gestire_la_classe_modulo_2.ppt

Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:55 PM