Μάθημα 1.2 - Προτεινόμενο CPLA

Στο πλαίσιο του CULPEER έχουν αναπτυχθεί προτάσεις για δραστηριότητες, οι οποίες βασίζονται στη χρήση πολιτισμικών εκδηλώσεων και στην μάθηση μέσω συνομηλίκων. Η ίδια πρόταση μπορεί να καλύπτει περισσότερες από μία βασικές ικανότητες, καθώς αυτές αλληλεπικαλύπτονται, αλληλεξαρτώνται και συσχετίζονται.

Στην "Λήψη Αρχείων" μπορείτε να βρείτε προτάσεις και να τις χρησιμοποιήσετε σε σχολικές ή μη τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Λήψη Αρχείων:

The rules and games of improvisation - ACTIVITY
Use culture for learning math and science - ACTIVITY
Theatre for key competences development - ACTIVITY
Communication skills - ACTIVITY
Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:47 PM