V tej enoti se bom naučil/a o:

  1. o obstoju CPLA ter kako se ga lahko uporabi za razvoj ključnih kompetenc.

  2. kako različni CPLA pristopi vplivajo na pridobitev različnih ključnih kompetenc.

  3. kako oceniti/izmeriti pridobljene ključne kompetence (še posebej pomembno pri medsektorskih ključnih kompetencah).
Uvod v temo:

CPLA se lahko uporablja za dolgoročno izboljšanje razvoja ključnih kompetenc, saj uporablja neformalne učne pristope, ki so še posebej učinkoviti v primerih neprivilegiranih mladih, mladih v nevarnosti izključenosti ali zgodnje opustitve šolanja. Glede na to, kako so skupine ključnih kompetenc med seboj povezane, je zelo verjetno, da se bodo učenci pri katerikoli izkušnji srečali z veščinami iz različnih skupin. Posamezno poglavje te enote obravnava različne tipe ključnih kompetenc, s poudarkom na vrsti CPLA pristopa, ki bi lahko bil uporaben za njihovo pridobitev.


Last modified: Monday, 21 January 2019, 12:53 PM