Začetno oceno ravni učencev lahko naredimo tako, da jih prosimo, da preberejo spodaj opisane situacije in odgovorijo na sledeča vprašanja (vsaka situacija zahteva večinoma pozitivne odgovore, da je ocenjena kot primerna) ter jih tako spodbudimo k temu, da prepoznajo, v katero situacijo najbolj spadajo:

Situacija 1) Razumeš samo običajne besede in zelo osnovne stavke? Lahko prebereš samo znana imena, besede in zelo preproste stavke? Se lahko sporazumevaš samo na preprost način? Lahko tvoriš samo osnovne fraze in stavke za opis kraja, kjer živiš, in ljudi, ki jih poznaš? Lahko napišeš samo kratke, preproste razglednice in sporočila?

Situacija 2) Lahko razumeš stavke in najbolj uporabljene besede v povezavi s področji, ki te zanimajo? Lahko bereš zelo kratka, preprosta besedila? Si se sposoben/a pogovarjati pri preprostih in rutinskih opravilih, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih temah in aktivnostih? Lahko tvoriš zaporedje stavkov, da na preprost način opišeš družino in ostale ljudi? Lahko napišeš kratke, preproste zapiske in sporočila?

Situacija 3) Lahko razumeš glavne točke jasnega, običajnega govora o znanih temah, običajno prisotnih pri delu, v šoli, med prostim časom itd.? Si zmožen/a razumeti besedila, ki so sestavljena predvsem iz vsakodnevnega jezika ali besedišča v povezavi s službo? Misliš, da se lahko spoprimeš z večino situacij, do katerih lahko pride na področju, kjer se jezik govori? Si sposoben/a na enostaven način povezati stavke, z namenom da opišeš izkušnje in dogodke, ki so ti znani ali pa te osebno zanimajo?

Situacija 4) Si zmožen/a razumeti daljši govor ali predavanje in slediti tudi bolj kompleksnim argumentom, če je govora o neki vsesplošno znani temi? Lahko bereš članke in poročila o trenutnih problemih, v katerih avtorji izražajo določena stališča in poglede? Misliš, da lahko tekoče in spontano komuniciraš z naravnimi govorci? Si zmožen/a predstaviti jasne, podrobne opise o različnih temah, ki so povezane s tvojim področjem zanimanja? Si zmožen/a napisati preprosto povezano besedilo na teme, ki te zanimajo?

Situacija 5) Misliš, da lahko razumeš daljše govore tudi, če niso jasno strukturirani in če so povezave samo implicirane ali pa niso eksplicitno izražene? Si zmožen/a popolnoma razumeti dolga in kompleksna tako strokovna kot literarna besedila in razbrati različne jezikovne sloge? Meniš, da se lahko izražaš tekoče in spontano, ne da bi pri tem precej očitno iskal primerne izraze? Si sposoben/a jasno in podrobno predstaviti kompleksne teme ter narediti logične in sistematične zaključke? Si se sposoben/a izraziti v jasnem, dobro strukturiranem besedilu in izraziti svoja stališča bolj na dolgo? Misliš, da lahko nekoga drugega učiš jezik in slovnico?

Potem, ko najdejo svoje mesto v eni od zgoraj opisanih situacij, lahko učence prosite, da naredijo bolj podrobno samo-ocenjevanje z uporabo spletnih virov (npr. projekt VINTAGE v spodnji povezavi) ali pa jih sami ocenite preko običajnih, formalnih ocenjevalnih postopkov.

Vedno je dobro opraviti ocenjevanje na začetni ravni in na koncu - na zaključni ravni.

Uporabna povezava:

http://www.learningcom.it/vintage/ [03.07.2018]


Last modified: Monday, 21 January 2019, 1:54 PM