Poslušanje, branje, govorno interakcijo, govorno ustvarjanje in pisanje lahko obravnavamo kot skupek, ki bi se ga moralo upoštevati med samo evalvacijo. Začeten izbor nivoja učencev lahko naredimo s tem, ko jih prosimo, da preberejo situacije opisane v prvi povezavi in jih spodbudimo k temu, da prepoznajo, v katero situacijo najbolj spadajo. Potem jih lahko prosite, da naredijo bolj podrobno samo-ocenitev z uporabo spletnih virov (npr. projekt VINTAGE, ki se nahaja v drugi povezavi) ali pa jih mi ocenimo preko običajnih, formalnih ocenjevalnih pristopov.

Vedno je dobro opraviti ocenjevanje na vstopni ravni in na koncu - na zaključni ravni.

 Uporabne povezave:Last modified: Monday, 20 August 2018, 3:53 PM