V tej enoti se bom naučil_a:
  1. kakšna je razlika med stereotipi in predsodki in kako jih nasloviti v razredu
  2. kako prepoznati in sprejeti svojo lastno pozicijo moči in privilegijev
  3. o akcijah, ki prinašajo družbene spremembe na področju boja proti stereotipom in predsodkom
Uvod v temo:

Svet postaja zaradi tehnološkega napredka vedno bolj in bolj povezan. Lahko bi rekli, da svet postaja velika globalna vas in ljudje globalni državljani. Globalizacija povezuje ljudi na različnih koncih sveta, zato postajata medkulturno povezovanje in dialog vedno bolj pomembna dejavnika našega vsakdana. Sobivanje različnih kultur naša življenja bogati, hkrati pa nas postavlja pred številne izzive. Naša raznolikost postaja očitnejša, kar pa lahko vodi v ustvarjanje novih možnosti za spodbujanje stereotipov, predsodkov in diskriminacije - treh načinov nepravične, neenake obravnave ljudi (od katerih je zadnji pogosto protipraven), ki skupaj ustvarjajo in vzdržujejo stanje družbene neenakosti.

 

Last modified: Friday, 20 July 2018, 10:19 AM