Projekt Erasmus+ z imenom "Podjetno presenečamo preko 8 ključnih kompetenc" (“Enterprising and surprising through 8 key comeptences):

http://www.8competencesgame.com/

Iniciativa, ki se opira na igre in učne odnose, udeležencem omogoča učenje novih stvari in s tem izboljšanje njihovih osnovnih veščin/kompetenc. S pomočjo natančnih nasvetov facilitatorja/trenerja, ki so vključeni v izčrpnem priročniku, se lahko igra enostavno spremeni v medvrstniško učno aktivnost.

Citat iz spletne strani projekta: "Projekt podjetno presenečamo preko 8 ključnih kompetenc" se je razvil iz seta orodij, ki omogočajo enostavno razumevanje 8 ključnih kompetenc in priskrbijo primeren prostor za učenje. Gre za interaktivno igro, ki vključuje različne elemente neformalnega učenja - simulacije, razprave, individualno in skupinsko delo itd., z njihovo pomočjo pa udeleženci povečajo znanje, izboljšajo veščine in znanje na različnih področjih in ravneh. Igre se lahko prilagodi različnim zahtevnostnim ravnem, primernih za mlade, stare 13 let in več. Pomemben del igre je evalvacija, preko katere se mladi sami analizirajo in razmislijo, katere kompetence so preko nalog/vaj v igri razvili, zakaj so te kompetence pomembne ter kako so povezane z njihovim zasebnim in profesionalnim življenjem. Posebna pozornost v igri je namenjena kompetenci iniciative in podjetništva ter spodbujanju podjetniškega duha mladih, da razvijejo pristope, ki jih zahteva današnji zaposlitveni trg. Razlika med neuspehom in uspehom v podjetništvu je pogosto prav primeren pristop.

Priročnik za igre lahko raziščete tukaj:
http://www.8competencesgame.com/?page_id=61

Datoteke z igrami lahko raziščete tukaj:
http://www.8competencesgame.com/?page_id=211

Last modified: Monday, 21 January 2019, 4:35 PM