Treme Terra

V tej enoti se bom naučil/a:

    1.    Medvrstniški učni koncepti lahko izboljšajo učni proces.

    2.   Na področju medvrstniškega učenja ima medvrstniško medkulturno učenje dodano vrednost. 

    3.    Medvrstniško medkulturno učenje lahko bogato pripomore k usvajanju medkulturnih in drugih pomembnih kompetenc.


Uvod v tematiko

Ta enota vsebuje razlago teoretičnega in zgodovinskega ozadja konceptov medvrstniškega učenja, predstavitev definicij medvrstniškega učenja in medvrstniškega medkulturnega učenja ter prikaz koristi obeh, tako konceptov medvrstniškega učenja kot tudi medvrstniškega medkulturnega učenja.

Last modified: Monday, 27 August 2018, 4:34 PM