V enoti o ENAKIH MOŽNOSTIH bomo nadalje raziskovali posledice stereotipov in predsodkov, kako lahko vodijo v diskriminacijo, kaj to pomeni v praksi, kako diskriminacijo nasloviti in zakaj je pomembno, da poskušamo oblikovati bolj pravično in enakopravno družbo. Osredotočali se bomo na enake možnosti in družbeno vključenost ter zaključili s priporočili za učitelje, ki se s tovrstnimi temami ukvarjajo v razredu. Poglavje 1 se osredotoča na diskriminacijo, poglavje 2 na enake možnosti in poglavje 3 na družbeno vključenost. 

V tej enoti se bom naučil_a o:
  1. diskriminaciji, njenih oblikah in posledicah ter pomembnosti izobrazbe brez diskriminacije.
  2. enakih možnostih in pozitivnih ukrepih za zagotovljanje enakosti v šolskem okolju.
  3. družbeni vključenosti in predlogih za učitelje pri poučevanju raznolikosti in enakih možnosti v razredu.
Uvod v temo:

Tematika diskriminacije, enakih možnosti in družbene vključenosti ni nekaj, kar govori o daljnih problemih "drugih" ali družbeno marginaliziranih ljudi, ampak o vsakdanjih družbenih problemih. Dotikajo se vseh izmed nas. Diskriminacija se ne "dogaja" samo pripadnikom manjšin, Romom, ljudem z invalidnostjo, nosečim ženskam, beguncem, zgodi se lahko vsakomur. Poleg tega smo vsi zmožni diskriminirati proti drugim ljudem in to tudi počnemo. Preprečevanje diskriminacije in boj za enake možnosti in družbeno vključevanje torej ni samo odgovornost države in javnih organov. Vsakdo od nas nosi pomembno odgovornost v boju proti diskriminaciji in zavzemanju za bolj enak in pravičen svet za vse. Še posebno odgovornost nosijo učitelji in starši, ki vzgajajo in izobražujejo naše otroke o današnji realnosti za jutrišnje življenje. Želimo si živeti v družbi, ki prepozna in ceni talente ter sposobnosti vseh svojih članov.


Last modified: Friday, 20 July 2018, 2:51 PM