V šolskem kontekstu socialne veščine podpirajo učenje:

 • z izboljšanjem ozračja v razredu
 • z motivacijo učencev
 • z omogočanjem udejanjanja kompleksnih delovnih strategij
 • s facilitiranjem razvoja misli
 • s podpiranjem sposobnosti sodelovanja, samopotrjevanja in integritete
 • s spodbujanjem razvoja samozavesti in empatije
 • s spodbujanjem zrelosti posameznika, da se sooča s stresom in frustracijami na konstruktiven način
 • z vzgajanjem razumevanja in zavedanjem razlik pri upravljanju v javnem, zasebnem in delovnem kontekstu
 • s spodbujanjem zanimanja za partnerski gospodarski razvoj in medkulturno komunikacijo
 • z vzgajanjem sposobnosti za konstruktivno komunikacijo v raznolikih okoljih
 • z opredeljevanjem razlik, spoštovanjem drugih in s pripravljenostjo preseči predsodke, pokazati strpnost in razumevanje različnih pogledov

Zato CULPEER predlaga metodologijo za učenje razumevanja in socialnih kompetenc [1]. Proces učenja takšnih kompetenc deluje preko petih zaporednih korakov, ki so spodaj našteti za splošni pregled in hitro razumevanje potrebnih dejanj. Pet korakov je:

 1. Izbira kompetence
 2. Ozaveščanje in motiviranje
 3. Okvirjenje sestavin kompetenc: "kartica T"
 4. Uporaba kompetenc
 5. Pregled skupinskega dela

Prvi korak je oblikovanje parov ali manjših skupin učencev, katerim nato date nalogo. Naredite seznam socialnih kompetenc, širok kolikor se le da, ki se vam zdijo pomembne za učinkovito delo v skupinah. Nato jih delite in se s skupinami pogovorite, da izberete bolj pomembne socialne kompetence za učinkovito skupno delo. To vam bo vzelo 10-15 minut.

Pomembno je tudi poudariti, kaj se bo pri skupinah opazovalo in ocenjevalo. V ta namen lahko učitelj uporabi strukturo, imenovano "kartica T".

S skupino narisati "kartico T" pomeni pripraviti sledečo tabelo, kjer se izpostavi socialne kompetence, ki se jih namerava naučiti, te pa so opredeljene z opisanim verbalnimi in neverbalnimi načini obnašanja. Nujno je, da so našteti načini obnašanja v seznamu izraženi na specifičen, objektiven in jasen način. Potrebno je tudi dati nenehne pripombe in ponuditi več priložnosti za vajo in razpravljanje z namenom, da se naučijo objektivnih evalvacij. Na primer:

KOMPETENCA Aktivno poslušanje
NEVERBALNI NAČINI OBNAŠANJA
- sem blizu tistega, ki govori
- obrnjen sem proti tistemu, ki govori
- osebo gledam v oči
- osredotočen sem in razmišljam o tem, kar mi oseba govori
- kimam z glavo
- (če je potrebno) se nagnem k osebi, da bolje slišim
- če sem presenečen, odprem usta
VERBALNI NAČINI OBNAŠANJA
- Kul!
- Aha, tako!
- Razumem.
- A res?
- Nemogoče!
- Zanimivo!
- Seveda!
- Se strinjam
- Mmmh ...
- Postavljanje vprašanj za boljše razumevanje

Socialne kompetence se lahko opredeli v vsaki situaciji, kjer pride do interakcije. Spodaj je nekaj idej, ki jih lahko uporabite v vaših skupinah v razredu:

1. Začetek in vzpostavitev skupine:

a)    Oblikujte primerne skupine
b)    Bodite del skupine
c)    Naj jakost vašega glasu ne bo preglasna
d)    Drug drugega cenite ter uporabljajte konvencionalne znake
e)    Bodite spoštljivi

2. Učinkovit proces

a)    Aktivno poslušajte
b)    Prosite za pomoč ali pojasnila
c)    Ponudite pomoč ali podporo
d)    Izmenjajte informacije
e)    Prilagodite hitrost in čas
f)    Spodbujajte in pohvalite

3. Optimiziranje skupinskega učenja

a)    Ponavljajte, povzemajte in razlagajte
b)    Vključite komentarje drugih
c)    Vzajemno preverjajte razumevanje
d)    Analizirajte v globino s podajanjem konkretnih razlag


4. Spodbude za nadaljnje analiziranje

a)    Z argumenti ocenjujte ideje ne ljudi
b)    Drug drugemu postavljajte vprašanja
c)    Razvijajte alternative in različne poglede
d)    Povzemajte jasno
e)    Razmislite in ocenite učinkovitost skupine

Viri:

[1] Costruire abilità sociali in contesti di apprendimento - San fedele Intelvi -2010 / http://www.icmagistrintelvesi.gov.it/attachments/article/40/Gestire_la_classe_modulo_2.ppt

Last modified: Monday, 21 January 2019, 9:12 PM