Kakšen je namen te enote?
Namen enote je predstaviti, kako lahko CULPEER pristop uporabimo za uspešno integracijo učencev z neprivilegiranimi okoliščinami v njihovih razrednih skupinah, zato da zmanjšamo ali nevtraliziramo nevarnosti zapuščanja šole, marginalizacije in deviantnosti.

Ciljni skupini sta dve: na eni strani učitelji/trenerji/izobraževalci, ki si prizadevajo za boljšo integracijo v svojih razrednih skupinah in so se pripravljeni razvijati s spremembami in se še naprej učiti, na drugi strani pa mladi lokalni učenci in tujci (mladoletni tujci brez spremstva, prosilci za azil itd.), ki se soočajo z različnimi oblikami socialnih/kulturnih/ekonomskih ovir.Last modified: Monday, 21 January 2019, 4:58 PM