V tej enoti bomo skupaj raziskovali koncept raznolikosti, kaj  pomeni v praksi, kako se povezuje s t.i. pristopom globalnega učenja, identiteto, kulturo ter našo lastno samorefleksijo o svetu, v katerem živimo, ki je močno povezana z našo lastno notranjo raznolikostjo. Poglavje 1 se osredotoča na identiteto in raziskovanje naše lastne identitete ter identitete ljudi okrog nas. Poglavje 2 konceptu identitete doda njeno ozadje in natančnejšo razlago raznolikosti. Poglavje 3 pa nas vodi korak naprej v soočanju z medkulturnim dialogom in konceptom kulture.

 

V tej enoti se bom naučil_a o:
  1. identiteti, spoštovanju in sprejemanju različnih identitet.
  2. raznolikosti, njeni prepletenosti z samorefleksijo ter globalnim učenjem.
  3. kulturi in medkulturnem dialogu.
Uvod v temo:

Svet, v katerem živimo, šteje mnogo zim. Večina od nas, ki prebiramo ta modul, živi na t.i.'zahodu', po vsej verjetnosti v Evropi. Temeljne vrednote Evropske unije so spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic, svobode, demokracije, enakosti in pravila zakona. To so besede na papirju, ki pa jih dejanja številnih politikov, še posebej v času nedavnega vala migracij, ne odražajo, kar dokazujejo številni primeri smrti migrantov, ki v upanju, da bodo dosegli obale Evrope, izgubijo življenje med prečkanjem Sredozemskega morja (samo v letu 2017 je bilo teh primerov 3116!). V številnih delih Evrope prihaja do vzpona ekstremističnih, ksenofobnih desničarskih političnih strank, ki odkrito izpodbijajo človekove pravice. Ograje na državnih mejah. Tako imamo kot izobraževalci še večjo odgovornost, da odpiramo prostore za učenje, ki učencem odpira um, razvija empatijo, razumevanje in odgovornost za dandanašnje dogajanje po svetu. Vse pa se začne z upoštevanjem in spoštovanjem raznolikosti.

Last modified: Thursday, 19 July 2018, 10:51 AM