Projekt CULPEER za integracijo je razvil nabor predlogov aktivnosti, pri katerih se uporabljata tako kulturna manifestacija kot medvrstniško učenje, združeni z namenom usvojiti ključne kompetence. Posamezen predlog za aktivnost je lahko primeren za več kot eno ključno kompetenco, saj se slednje prekrivajo in so medsebojno odvisne in povezane.

Na spodnjih povezavah dostopne uporabne predloge aktivnosti lahko uporabljate tako v šoli kot v neformalnem izobraževalnem okolju.

Prenosi:

Kultura kot orodje za učenje matematike in naravoslovja - AKTIVNOST

Komunikacijske veščine - AKTIVNOST

Gledališče za razvoj ključnih kompetenc - AKTIVNOST

Pravila in igre improvizacije - AKTIVNOST

Last modified: Monday, 28 January 2019, 2:41 PM