Zadnji pristop, ki bi ga radi delili v tej sekciji, je EDULARP, angleška kratica za Educational LARP (Live Action Role Play). Ta se osredotoča na ozadje, ki temelji na izkušnjah in učence postavi v kontekst vsebine s tem, da se dejansko pretvarjajo, da so udeleženci v simuliranem učnem scenariju.


Kakor da bi gledališče prišlo v razred. Igranje vlog obstaja že od zore človeštva, a šele v zadnjem času so se ljudje začeli zavedati, kakšno močno učno orodje je lahko. Priljubljene moderne na zabavi temelječe metode LARP (aktivno igranje vlog v živo) uporabljajo zgodbe, like, kostume, gledališke rekvizite in predpisana oblačila, kjer posamezniki igrajo junake v avanturistični fantazijski zgodbi, grozljivki, znanstveni fantastiki, vesternu in mnogih drugih žanrih. LARP pa lahko uporabljamo tudi za učenje navideznih sodnih procesov, vladnih sej, zgodovinskih razprav, simulacij katastrof, trgovskih pogajanj, podjetniških usposabljanj, trgovanja z nepremičninami, ustvarjanja lastnih start up podjetij itd. LARP učence spravi proč od svojih stolov, premikajo se okoli in so v stiku z drugimi ljudmi - tako se učijo preko dejanj v družbenem kontekstu.

Metode EDULARP lahko:

  • učencem omogočijo, da tematike doživijo v kontekstu, namesto da o njih samo abstraktno berejo.
  • učijo reševanje težav s sodelovanjem.
  • omogočijo, da je učna izkušnja užitek in tako povečajo pomnjenje in prenosljivost znanja.
  • učence opogumijo, da se sami odločajo o svojih vlogah, ki jih bodo igrali, in izkusijo posledice brez osebnega neuspeha -  ne ocenjuje se dejanj likov, temveč to, kar se igralec nauči.

Glavna naloga pri metodah EDULARP je igranje vloge. Učenci lahko igrajo zgodovinsko vlogo ali vlogo iz sedanjega resničnega življenja za čas trajanja učne ure in se učijo iz čevljev drugega. Preko raziskovanja in praktičnega pristopa dobijo celovito izkušnjo učenja onkraj samo branja knjige ali poslušanja predavanja.

Poleg tega je EDULARP pristop z malo tehnologije, ki ga lahko uporablja kdorkoli. Veliko šol nima dostopa do računalnikov in tehnologije. Igranje vlog zahteva samo domišljijo, učno obliko igre in rekvizite (ki jih lahko naredijo tudi učenci v razredu, s čimer še dodatno spodbujajo njihovo ustvarjalnost). Učitelje omejuje le človeška ustvarjalnost, ne pa velikost mape, širokopasovna povezava ali vnaprej določene izbire.

S pristopi EDULARP lahko učitelji učno snov premaknejo na lažjo ali težjo raven in prilagodijo vsak del za specifičen razred. Z igranjem vlog učenci učijo sebe in drug drugega, se učijo od učitelja in tudi učijo njega, vse to med aktivno družbeno interakcijo z drugimi namesto pasivnega absorbiranja snovi iz knjig, lekcij ali video posnetkov.


  

 


Navdihujoč primer je Østesrkov Efterskole, internat v Hobru, na Danskem, kjer je LARP motivacijsko orodje. V tem, kar Mads Lunau (ustanovitelj in ravnatelj) opredeljuje kot "običajen izobraževalni sistem" se stvari počne, da bi se ugodilo učitelju. To vidi kot "ozko" motivacijo, ki zagotovo ni takšna, kot je v delovnem življenju."

V času po šoli učenci, stari 14-18 let, obiskujejo enoletni program. Te šole so na danskem tradicionalne in bi se zdele fanatikom, obsedenimi s testi, drugod po svetu preprosto smešne.

"Vso šolo smo uvedli v uporabo pripovedništva za motiviranje mladih in učencev, da se zanimajo za predmete - normalen način učenja" pravi Lunau. V svojem bistvu pa so pripovedi na šoli Østerskov izobraževalne: prihajajo iz zgodovine, družbe ali literature." Na kratko, z LARP-om si utirajo pot preko prašnih starih materialov iz svojih učbenikov."

Takšne spremembe v idejah o motiviranju učencev (in njihovih pozitivnih učinkih) so posebno koristne za otroke s posebnimi potrebami. Pravzaprav ima 10 od 90 učencev na šoli Østerskov, kakor jih Lunau poimenuje, "resne izzive", med katerimi je avtizem in veliko pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti. Tem učencem pomagajo tri učitelji za posebne potrebe. Približno 30 drugih učencev se sooča z lažjo invalidnostjo, kot je disleksija in diskalkulija.

Dodatni bonus za otroke z avtizmom in Aspergerjevim sindromom je izboljšana sposobnost interakcije z drugimi na zdrav način. Otroci in odrasli s socialnimi težavami sodelujejo v okoliščinah, kjer delajo v smeri skupnega cilja. Pridobivajo glavne socialne veščine, ki se ne razvijajo med poukom v razredu ali med igranjem video igric.

"Imeli smo dekle s posebnimi potrebami in v njeni bivši šoli ji ni šlo dobro," pravi. "Imeli smo jo na izpitih za zgodovino. Njen učitelj je bil nekoliko napet, ko je morala razložiti notranje delovanje vlade rimske države. A je v resnici dokazala dobro kompetentnost pri poznavanju načinov, kako se senat odloča, različne vloge, ki jih je senat imel, ter kako je to vplivalo na ostale Italijane." Po besedah Lunauja, "je prejela, kar bi rekel, da ustreza oceni B ali A v ameriškem ocenjevalnem sistemu."  Dobila pa je še eno zadnje vprašanje, pravi, preden je bil ocenjevalec zadovoljen: "Kako ti je to uspelo?"

Njen odgovor, po besedah Lunauja: "Ni bilo težko, ker sem bila tam."


Vir: At this Danish School, LARPing is the Future of Education


Za več informacij preglejte spodnje povezave:

Last modified: Monday, 21 January 2019, 8:40 PM