Preprost princip oblikuje pristope interaktivnega poučevanja: brez praktične izvedbe učenci pogosto ne uspejo razumeti prave globine učne snovi.

Po mnenju bloga Concordia University Blog [1] - ki se osredotoča na učitelje po vsem svetu - je interaktivno poučevanje na številne načine dobrodejno tudi za vas učitelje:

  • Merljivi dosežki učencev: učitelji, ki uporabljajo interaktivne učne sloge, so bolj pripravljeni za ocenjevanje, kako dobro učenci usvojijo določeno učno snov.
  • Fleksibilnost pri poučevanju: uporaba učnih metod, ki vključujejo dvosmerno komunikacijo, vam bo omogočila hitre prilagoditve procesa in pristopov.
  • Praksa ustvarja popolnost: interaktivna navodila izboljšajo učni proces.
  • Motivacija učencev: dvosmerno poučevanje prežene pasivnost učencev, poleg tega več ko bo udeleženih učencev, bolj zabavno bo vse skupaj.

Viri:
[1] https://education.cu-portland.edu/blog/classroom-resources/5-interactive-teaching-styles-2/

Last modified: Tuesday, 28 August 2018, 2:44 AM