V tej enoti se bom naučil/a
  1. kako se CLPA uporablja v praksi pri mednarodnih projektih
  2. s katerimi problemi smo se soočili in katere ter kako smo jih rešili
  3. kakšni so rezultati in izkušnje
Predstavitev teme

Sledeča tema obsega študije primerov o mednarodnih projektih, ki uporabljajo medkulturno medvrstniško učenje in so bili implementirani. Vsaka študija primera na kratko opiše ciljno populacijo in določi splošne ter specifične cilje projekta. V nadaljevanju definira tudi uporabljene metode; opisani so rezultati celotne izkušnje.

Last modified: Wednesday, 30 January 2019, 3:30 PM