V tej enoti se bom naučil/a:

1. o ključnih kompetencah in kako se je EU  zavedla potrebe po uvedbi novosti v šolskem programu.

2. o tem, kakšen pomen bi ključne kompetence imele za družbeno vključenost.

Uvod v temo:

Ključne kompetence ustvarjajo prenosljiv, večfunkcionalen paket veščin, sposobnosti, stališč in znanj, ki lahko znatno izboljšajo možnosti za osebno izpolnitev, družbeno vključenost otrok in mladih ter zaposlitev. Primarne ključne kompetence (pismenost, računanje, informacijsko-komunikacijska tehnološka izobraženost) so podlaga za vse ostale ključne kompetence. Njihovo izboljšanje bi pomenilo zapolnitev akademskih vrzeli in bi izboljšalo sposobnosti komuniciranja z vrstniki. Prečne ključne kompetence, ki imajo pomembnejšo vlogo v šolskem programu, bi razvile kulturne, državljanske in podjetniške sposobnosti in vsesplošno učenje pridobivanja kompetenc, ki bi omogočilo pridobitev novega znanja in njegovo rabo za osebno in javno dobro.Last modified: Monday, 27 August 2018, 6:45 PM