Dreamcatchers 1

V tej enoti bomo spoznali:
  1. Kako je CPLA apliciran v Nemčiji
  2. S katerimi problemi smo se srečali in jih rešili
  3. Kakšni so rezultati in izkušnje
Uvod v temo

Naslednja enota je sestavljena iz študij primerov v Nemčiji, kjer so izvajali medkulturno medvrstniško učenje. Vsaka študija na kratko opiše svojo ciljno populacijo in zastavljene splošne in posebne cilje projekta. V nadaljevanju definira uporabljene metode in predstavi rezultate izkušnje.

Last modified: Monday, 21 January 2019, 10:37 PM