V tej enoti se bom naučil/a:
  1. praktično izvajanje CPLA v drugih državah
  2. s katerimi problemi so se soočili in katere so rešili;
  3. kakšni so rezultati in izkušnje.
Uvod v temo

Sledeče enota obsega študije projektov v drugih evropskih državah, ki uporabljajo in izvajajo kulturno medvrstniško učenje. Vsaka študija na kratko opiše ciljno skupino in izrazi splošne in specifične cilje projekta. Nato opredeli uporabljene metode ter poudari rezultate izkušenj.

Last modified: Wednesday, 29 August 2018, 12:57 PM