Preprosto osnovno samoocenjevanje obvladovanja družbenih in državljanskih kompetenc, pri čemer situacija 1 označuje najnižjo raven in situacija 5 najvišjo.

Situacija 1. Zanimam se in poučim o političnih, socialnih, državljanskih ali okoljskih aktivnostih. Cenim, ko se ljudje vključijo v te aktivnosti, a se sam/a vanje ne vključim aktivno.

Situacija 2. Zanimam se in sem obveščen/a o političnih, socialnih, državljanskih ali okoljskih aktivnostih. Razvijem lasten pogled in mnenje o iniciativah in temah s teh področij.

Situacija 3.  Sam/a se udeležujem političnih, socialnih, državljanskih ali okoljskih aktivnosti in razvijam lastne ideje in mnenja o tem, kako bi rad/a bil/a vključena. To se nanaša tudi na področja ali aktivnosti, ki so zame nove.

Situacija 4. Redno se vključujem v politične, socialne, državljanske ali okoljske aktivnosti. O tem področjih imam ogromno znanja in svoje poglede bi rad/a izrazil/a javno.

Situacija 5. Vključen/a sem v politične, socialne, državljanske ali okoljske aktivnosti ter take aktivnosti razvijam in začenjam tudi sam/a. Imam ogromno znanja z različnih političnih, socialnih, državljanskih ali okoljskih področij in sem odprt/a za nove ideje.

Dobra samoocenjevalna rešitev: http://vintage.euproject.org/go.cfm?PageId=6258


Last modified: Tuesday, 21 August 2018, 3:31 PM