Igra je nadkulturna aktivnost, ki sestavlja spontano skupno (in takojšnjo) osnovo za vso vključeno mladino. Igra z določitvijo okvira oprijemljivih pravil spodbuja željo po interakciji s poudarkom na dosegljivem cilju, pri tem pa vnaša čustva, ustvarja stike in vezi, podpira uporabo ustvarjalnih pripomočkov in delovanja za "reševanje problema" ter tudi sodelovanje vseh udeleženih.
Poleg tega nadkulturno jedro igre ustvarja realne okoliščine, kjer se odnosi razvijajo svobodno in neformalno.

Okvir pravil spodbuja aktivno udeležbo in dovoljuje premostitev mej - na primer jezikovnih (priložnostne in neformalne situacije otrokom dajejo pogum, da si upajo in eksperimentirajo več) - pri čemer podpira težnjo k svobodnemu izražanju in ustvarjanju novih zaupnih odnosov ter soočanju z morebitnimi konfrontacijami ali uporom, ki nastanejo med delom v razredu.

Izrazne tehnike (risanje, gledališče itd.) so osnova za ustvarjanje pluralističnega ozračja. Didaktične metode, povezane z dramskim svetom, so posebno učinkovite za razkrivanje moči, sodb, izkušenj in individualnih značilnosti, ki se pri recitiranju poudarijo in tako izrazijo navzven. Gledališke aktivnosti imajo pozitiven vpliv tudi na skupinsko dinamiko, saj vodijo k opazovanju drugih in decentralizaciji teme. Recitiranje in igranje pomeni "biti v čevljih nekoga drugega", poskušati postati ta človek, prilagoditi se nedomačemu vedenju in kontekstu, iskanju skupnih izkušenj in občutkov z liki, ki se jih predstavlja - tudi če so drugačni in oddaljeni od lastne biti. To je razlog, zakaj imajo gledališke tehnike in aktivnosti pozitiven vpliv na razstavljanje nasprotij in medkulturno občutljivost.*

V tem video posnetku, na primer, igralka Mirjana Joković izraža enega od darov igralskega dejanja: biti zmožen "videti sebe in si odpustiti. In v tem procesu - Mirjana pravi - se moramo naučiti odpustiti drugim, videti in prepoznati moramo naše slabosti in slaviti življenje".

 

 


* Vir: Franca Zadra. Convivere nella diversità. Competenze interculturali e strumenti didattici per una scuola inclusiva -
http://schoolkit.istruzione.it/schoolkit/organizzare-attivita-cooperative-learning-jigsaw/
Last modified: Sunday, 19 August 2018, 3:40 PM