Po izboru socialnih kompetenc, na katerih boste delali, je vloga učitelja ozaveščanje in motivacija k procesu učenja, nudenje jasnih smernic o načinih obnašanja, h katerim stremite. "Učitelji tako niso samo predavatelji v razredu, temveč facilitatorji znanja, učencem priskrbijo informacije in orodja, ki jih potrebujejo za obvladanje določene teme. Včasih učitelji delujejo kot tutorji, ko delajo z manjšimi skupinami učencev ali posameznimi učenci znotraj razreda ali po učni uri. Učitelji prevzemajo tudi vlogo evalvatorjev, včasih z ocenjevanjem sposobnosti učencev preko formalnih in neformalnih ocenjevanj, pri čemer nudijo predloge za izboljšavo in dodeljujejo ocene" [1]. Veliko šol je tako majhnih, da učitelji poznajo vsakega učenca. Če ena metoda spodleti, se učitelji posvetujejo s kolegi, da bi poskusili kaj drugega. Zdi se, da uživajo v izzivih. Vlade kot globalni pristop pa spodbujajo in poudarjajo uporabo testov in drugih metod za ocenjevanje najprej učiteljev, ki nato ocenjujejo učence - filozofija, ki se na Finskem ne bi obdržala. "Pravzaprav mislim, da bi si učitelji  strgali srajce", pravi Timo Heikkinen, helsinški ravnatelj s 24-letnimi izkušnjami učenja - "če meriš samo statistike, spregledaš človeški vidik." [2]

Na finskem in v številnih drugih šolah v skandinavskih državah ni obveznih standardiziranih testov, razen enega izpita ob koncu leta v višjih razredih srednje šole. Ni razvrščanja, primerjanja ali tekmovanja med učenci in dijaki, šolami ali regijami. Finske šole so javno financirane. Ljudje v vladnih agencijah, ki jih vodijo, od nacionalnih uradnikov do lokalnih avtoritet, so izobraževalci, ne poslovneži, vojaški vodje ali politiki. Vsaka šola ima enake nacionalne cilje in črpa iz istega kroga univerzitetno izobraženih učiteljev. Rezultat tega je, da ima vsak finski otrok dobro možnost pridobiti enako kakovostno izobrazbo ne glede na to, ali živi v podeželski vasici ali univerzitetnem mestu. Razlike med najslabšimi in najboljšimi učenci so najmanjše na svetu, kakor kaže nedavna raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). "Enakost je v finskem izobraževanju najpomembnejša beseda. Vse politične stranke desnice in levice se s tem strinjajo," pravi Olli Luukkainen, predsednik močnega finskega učiteljskega sindikata. Posledično, "otroke pripravljamo, da se naučijo, kako se učiti, ne kako opraviti test," pravi Pasi Sahlberg, nekdanji učitelj matematike in fizike, ki sedaj dela na finskem ministrstvu za izobraževanje in kulturo. "PISA nas kaj dosti ne zanima. Ne spada v to, kar delamo."

I wish I were taught how to think instead of what to think

Viri:

[1] http://work.chron.com/role-teachers-education-8807.html
[2] https://www.smithsonianmag.com/innovation/why-are-finlands-schools-successful-49859555/

Last modified: Monday, 21 January 2019, 9:15 PM