Preprosto osnovno samoocenjevanje obvladovanja smisla za iniciativo in podjetniško kompetenco, na podlagi katerega situacija 1 predstavlja najnižjo raven in situacija 5 najvišjo:

1) Sposoben/a sem razmišljati ustvarjalno, priti do rešitve problemov, iskati zamisli (z možgansko nevihto) v skupini in se domisliti inovativnih idej skupaj z drugimi. Vseeno pa teh idej nisem v takšni meri sposoben/a tudi udejanjiti.

2) Sposoben sem razmišljati ustvarjalno, priti do rešitve problemov ali se sam/a domisliti inovativnih rešitev, vseeno pa nisem v enaki meri sposoben/a teh idej tudi udejanjiti.

3) Sposoben/a sem razmišljati ustvarjalno in sam/a priti do rešitev in inovativnih idej. Sposoben/a sem te ideje tudi udejanjiti v zasebnem življenju.

4) Sposoben/a sem razmišljati ustvarjalno, sam/a priti do rešitev problemov in se domisliti inovativnih idej, o teh idejah pa lahko tudi dodatno premislim in jih izboljšam. Sposoben/a sem te ideje tudi udejanjiti v svojem zasebnem in profesionalnem okolju.

5) Sposoben/a sem razmišljati ustvarjalno in priti do reštive različnih problemov. Sposoben/a sem sama priti do inovativnih idej, jih izboljšati in pregledati ter jih udejanjiti, ne samo v svojem zasebnem in profesionalnem okolju, temveč tudi v svoji skupnosti in/ali tudi v komercialnem kontekstu.


Samoocenjevanje: http://vintage.euproject.org/go.cfm?PageId=6259


Last modified: Tuesday, 28 August 2018, 1:02 AM