Projekt CULPEER za integracijo je razvil nabor predlogov aktivnosti, pri katerih se uporabljata tako kulturna manifestacija kot medvrstniško učenje, združeni z namenom usvojiti ključne kompetence. Posamezni predlog za aktivnost je lahko primeren za več kot eno ključno kompetenco, saj se slednje prekrivajo in so medsebojno odvisne in povezane.

Na spodnjih povezavah dostopne uporabne predloge aktivnosti lahko uporabljate tako v šoli kot v neformalnem izobraževalnem okolju.

Prenosi:

Pravila in igre improvizacije - AKTIVNOST

Gledališče za razvoj ključnih kompetenc - AKTIVNOST

Komunikacijske veščine - AKTIVNOST

Last modified: Monday, 28 January 2019, 3:40 PM