Obstajajo številne praktične zamisli za izobraževalce za spodbujanje socialne vključenosti v razredu; CULPEER je samo eden od virov, iz katerega se lahko učimo.

Nekatere zamisli vključujejo organiziranje obdobij neke vrste razrednih ur, na začetku šolskega leta pa bi razredi  morali imeti programe o ozaveščanju o invalidnosti, manj možnostih in težavnih ozadij. V raznovrstnih razredih je eden od pristopov za vključevanje vseh učencev v temo o nezmožnostih/zmožnostih in pri tem poudarjanje kreposti vseh ta, da se oblikuje 2-3 "kolege" za učence s posebnimi potrebami ali težkim ozadjem, da bodo zagotovo vključeni in prepoznani kot del večine ter da bodo dobili socialno-emocionalno in akademsko podporo.

Ta pristop lahko razširimo na širši kontekst izven razreda - na vse dele šolske stavbe, avtobus in na obšolske dejavnosti. Odgovornost ustvarjanja "kolegov" lahko tudi kroži z določanjem obdobij, s čimer bi zagotovili, da noben učenec ne bi bil izoliran.


Druge zamisli obsegajo:

  1. Večanje vključenosti pri izbirnih urah, kot so pevski zbor in umetnost, s povečanjem števila učencev s težkim ozadjem, ki so vključeni v te aktivnosti poleg učencev splošnega izobraževalnega programa. Ustvarjanje kolegov je ponovno v teh specializiranih razredih zelo uspešna podporna strategija, ki koristi vsem vpletenim. V nekaterih šolah se pomoč v obliki kolega šteje kot del šolskega služenja.

  2. Ustvarjanje dogodkov, klubov ali trenutkov v razredu za učence, da govorijo in delijo svoje poglede na kulturno in etnično različnost. Z vključitvijo učencev s težkim ozadjem v te klube ali dogodke lahko naslovite in priznate tudi druga področja različnosti.

  3. Uvedba bralnega programa za različne starosti: pogosto se to organizira za vrtce in višje razrede osnovne šole z namenom bogatenja besednega zaklada, razvoja njihovega samospoštovanja in socialnih veščin ter spodbujanja ljubezni do knjig in branja. Učenci s težkim ozadjem so lahko tako bralci kot poslušalci. V nekaterih primerih, na primer, starejši učenci brez posebnih potreb berejo mlajšim učencem s posebnimi potrebami. V drugih primerih, starejši učenci s posebnimi potrebami berejo mlajšim z ali brez posebnih potreb.

  4. Uvedba mentorskega programa, v katerem dijaki srednjih šol mentorirajo mlajše učence (z ali brez težkega ozadja) v programu po šoli.

  5. Razvijanje vključujočih projektov za učenje služenja, tako da učenci splošnega izobraževanja kot tisti s posebnim izobraževanjem delajo skupaj in razmišljajo o iniciativah služenja. Razvoj tudi višje ravni profesionalnega razvoja, ki se osredotoča na teme, kot so različnost in posebne potrebe.

Pomembno je tudi sledeče: širjenje sistemov prepoznavanja po vsej šoli za vključevanje učencev s težavnim ozadjem. Preverjanje in širjenje načinov za spoštovanje dosežkov učencev v zvezi z državljansko odgovornostjo in osebnostjo, pozitivnim vedenjem in vzdržljivostjo v stresnih situacijah. Vedno spodbujati razumevanje težav, povezanih z njihovih ozadjem, in nudenje priložnosti za pogovore in deljenje njihovih izkušenj v razredu ali na večjih dogodkih.

Veliko drugih pristopov za vključujoče izobraževanje lahko najdemo pri izobraževalni fundaciji Edutopia, zaupanja vrednemu viru, ki osvetljuje stvari, ki učinkujejo v izobraževanju. Ljudem pokažemo, kako lahko uvedejo ali prilagodijo najboljše prakse ter posredujemo zgodbe o inovativnosti in nenehnem učenju v resničnem svetu.

www.edutopia.orgLast modified: Monday, 21 January 2019, 5:12 PM