Upravljanje s skupino v razredu - ki dandanes postajajo vedno bolj večkulturne - zahteva natančne strategije za reševanje neizogibnih konfliktov znotraj vsakodnevnega šolskega življenja. Ponavadi konflikt vidimo kot problematično situacijo, ki jo je potrebno takoj izničiti in se izogniti možnosti, da bi se razširila - tako individualno kot skupinsko. Pomembno je opozoriti, da "nenasilno reševanje konfliktov" ne pomeni nujno "najti rešitve za konflikt", temveč bi nanjo bilo treba gledati kot na "zmožnost, da "se ob konfliktu ustavimo in počakamo", kar zahteva, da cenimo razlike pri drugem človeku, da premislimo o naših idejah in jih kognitivno in čustveno decentraliziramo, da v družbi najprej poslušamo ter da verjamemo v izmenjavo, ki jo primerjava lahko spodbudi" [1].

Didaktična literatura o mediaciji in reševanju konfliktov ponuja številne tehnike in vaje, ki izrazijo naše kulturne okvire, nenapisana pravila, ki vplivajo na našo percepcijo, odločitve in pričakovanja. Po drugi strani pa druge aktivnosti poudarjajo sposobnost poslušanja in opazovanja z namenom razstavljanja predsodkov in razvijanja alternativnih strategij za reševanje konfliktov [2].


Viri:
[1] Di Modica, Di Rienzo, Mazzini 2005, 11

[2] Pat Patfoort - "Difendersi senza aggredire. La potenza della nonviolenza" - Pisa University Press

Last modified: Tuesday, 28 August 2018, 11:03 AM