1. Zbiranje idej ("možganska nevihta" ali brainstorming) - različne tehnike
Interaktivno zbiranje idej se ponavadi izvaja v skupinskih sejah. Proces se uporablja za ustvarjanje misli in idej. "Možganska nevihta" učencem pomaga, da se naučijo sodelovanja. Vrste interaktivnega zbiranja idej vključujejo:
2. Razmisli, pogovori se s parom in deli

Podajte problem ali vprašanje, nato vaše učence razdelite v pare. Vsakemu paru dajte dovolj časa, da pride do zaključka in vsakemu udeležencu dovolite, da zaključek opredeli s svojimi besedami. Lahko naredite tudi tako, da en učenec razloži koncept, medtem ko drugi opredeli, kaj sta se naučila. Izvajajte različne variacije procesa - vaši učenci bodo neposredno pred vašimi očmi zaposleni s komuniciranjem in pomnjenjem informacij.

3. Buzz session

Udeležence zberite skupaj po skupinah in naj se osredotočijo na eno temo. Znotraj skupine vsak učenec prispeva svoje misli in ideje. Spodbujajte razpravo in sodelovanje med učenci znotraj vsake skupine; vsi naj bi se učili od prispevkov in izkušenj drugih.

4. Incident process

Osredotočenost v tem procesu naj bo na učenju reševanja resničnih problemov, ki vključujejo resnične ljudi - s tem vaše učence pripravljate na življenje izven razreda. Majhnim skupinam posredujte podrobnosti iz dejanskih dogodkov in jih prosite, naj razvijejo praktično rešitev.

5. Seja vprašanj & odgovorov

Po uvodni predstavitvi določene teme, toda pred samo 'uradno' učno uro, vsakega učenca prosite, da si zapiše vprašanja, ki se nanašajo na temo, na listke velikost 3×5 cm. Potem ko listke zberete, jih zmešajte, preberite in odgovorite na postavljena vprašanja učencev.

Več informacij o drugih pristopih interaktivnih izobraževalnih oblik najdete tukaj:

http://www.fctl.ucf.edu/TeachingAndLearningResources/CourseDesign/Assessment/content/101_Tips.pdf

Več informacij o blogu Concordia University Blog najdete tukaj:

https://education.cu-portland.edu/blog/


Last modified: Monday, 21 January 2019, 5:49 PM