Če je potrebno proces vključevanja razdeliti na več ravni, bi razlikovali sledeče tri:

(1) prva raven sprejema (še posebej v primerih mladoletnih beguncev) - kjer ni načrtovanih posebnih orodij ali strategij, temveč integracija mladoletnih tujcev temelji na volji in občutljivosti posameznega učitelja

(2) druga nadomestna faza - kjer je nadalje večje število tujih učencev integriranih s pomočjo različnih orodij in mehanizmov (kulturni mediatorji, sprejemni protokoli, intenzivni jezikovni tečaji, sistemi ocenjevanja, vrednotenje prejšnjih kulturnih in jezikovnih kompetenc itd.) za kompenzacijo njihovega primanjkljaja v zvezi z učnim načrtom in jezikom. Glavni izziv pa je zdaj prehod proti tretjemu koraku.

(3) faza vključevanja za šolo, sestavljeno iz vedno bolj številnih večkulturnih razredov. CULPEER stremi k doseganju tega tretjega koraka.


Koristi za vse otroke so sledeči:

  • Razvoj individualnih kreposti in darov z visokimi in primernimi pričakovanji za vsakega otroka.
  • Delo na individualnih ciljih in hkrati sodelovanje pri dogajanju v razredu z drugimi učenci njihovih let.
  • Vključenost staršev v njihovo izobraževanje in aktivnosti njihovih lokalnih šol.
  • Vzgajanje šolske kulture spoštovanja in pripadnosti. Vključujoče izobraževanje nudi priložnosti za učenje in sprejemanje individualnih razlik ter zmanjšanje vplivov nadlegovanja in ustrahovanja.
  • Razvoj prijateljstev z množico drugih različnih otrok, vsak s svojimi individualnimi potrebami in sposobnostmi.
  • Pozitivno vpliva tako na šolo kot na skupnost, da ceni različnost in vključenost na širši ravni.

A world map where students from all over the world gather, share and thrive together.

Last modified: Monday, 21 January 2019, 5:05 PM