Kursthemen

 • Тук имате възможност да изкарате курс по културно и взаимно обучение с пет модула и да научите, колко е важен нашия подход CULPEER особено за целите на интеграцията в училищно и извънучилищно образование на младежи бежанци или представители на малцинствени общности в страната.

  Различните модули са разработени от колеги от Европа и са тествани от учители и обучители на младежи. Модулите подсилиха мотивацията на въпросните преподаватели да използват CULPEER в техните училища или младежки центрове.

  След изкарването на този курс вие ще получите сертификат. За тази цел обаче трябва да се регистрирате, да преминете през модули 1-4 и да отговорите на тестовите въпроси след всеки модул.

  Можете да се регистрирате тук. След като потвърдите своя имейл адрес, може да се логнете с потребителско име и парола от логин страницата. След това можете да отидете на стартовата страница (отляво на екрана), откъдето можете да изберете езиковата версия на курса.

  Сертификатът ще може да бъде свален в модул 4 след като сте минали всички тестове. За да направите това, трябва да кликнете върху дейност Certificate/Сертификат в края на модула.

  Пожелаваме ви интересни и стимулиращи часове и прозрения и ще сме благодарни на обратна връзка.


 • Каква е целта на този модул?

  Раздел 1.

  Каква е идеята за взаимното обучение? Какви са теоретичните основи?

  Раздел 2.

  Метода на културното взаимно обучение като креативен и  основан на опита метод.

  Раздел 3.

  Как работи метода на културното взаимно обучение в училищата и в извънучилищните дейности?

  След завършване на модула ще науча....

  1. ... взаимното обучение между връстници е ежедневен житейски опит на почти всички и освен това е много устойчива форма на обучение.
  2. ... защо културният подход "peer-to-peer" е лесен и основан на опита метод на обучение за млади хора в неравностойно положение.
  3. ... какво означава да осъществите културно взаимно учене между връстници в училище и извън училище и какви са условията за успех.


  Textseite: 1 Text- und Medienfeld: 2 Lektionen: 5 Tests: 2
 • Каква е целта на този модул?
   
  Основната цел на модула е да демонстрира как CPLA (Cultural and peer-learning approaches) може да бъде използван за развитие на ключовите компетенции,  които биха могли да бъдат от голямо значение за неутрализирането на значителни рискове от отпадане, изключване или преждевременно напускане на училище.
   
  Раздел 1. Да се представи ролята и необходимостта от ключови компетентности в образователната рамка на ЕС, особено когато се обмисля включване на училищно ниво.
   
  Раздел 2. Да даде практически идеи как различните видове CPLA могат да бъдат използвани за развитието на различните ключови компетенции, както и съвети за това как могат да бъдат оценени постиженията на учениците.

  След завършване на този модул ще се науча....

  1. Как да използвам CPLA с цел развиване на ключовите компетенции на учениците.

  2. Как да измеря резултатите, постигнати от учениците.


  Textseiten: 17 Text- und Medienfeld: 11 Lektionen: 16 Tests: 3 Glossar: 1
 • Каква е целта на този модул?

  Целта на този модул е да демонстрира как CULPEER може да се използва за успешното интегриране на учениците в неравностойно положение в групата или класа с цел минимизиране или неутрализиране на риска от отпадане от училище, маргинализиране или отклонение.

  Целта може да се разглежда в два аспекта: от една страна, учителите/обучители/възпитатели които се стремят към по-добра интеграция в тяхната група или клас и са готови да се променят и да продължават да учат; от друга страна, местните ученици и младежи както и чужденци (непридружени чужденци, търсещи убежище и т.н.), които са поставени в различни неравностойни социални/културни/икономически  условия.

  Text- und Medienfeld: 4 Textseiten: 13 Tests: 4 Dateien: 4

 •                                                                                                                                  Снимка: Humanitas, 2017

  Каква е целта на този модул?

  Общата цел на модула е да покаже как CPLA може да отвори пространства за преценка на разнообразието, предизвикателството на стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията и да предостави равни възможности за всички. Всеки раздел се състои от теоретична постановка за понятията и практическите дидактически методи, които ще дадат възможност на преподавателите да използват подхода в училище или в неформална обстановка.


  Раздел 1.

  Разнообразие: Представя концепцията за разнообразието, връзката му с глобалния образователен подход, идентичността и междукултурния диалог и стъпките за изследвате на собственото ни вътрешно разнообразие.

  Раздел 2.

  Стереотипи и предразсъдъци: Свързване на концепциите за стереотипите и предразсъдъците с разнообразието и равните възможности. Разглежда властта и привилегиите.

  Раздел 3.

  Равни възможности: Започва обсъждането на позициите и дискриминацията.


  След завършване на модула аз ще науча ....
  1. Как да използвам CPLA за осигуряване на разнообразие и равни възможности в класната стая и извън нея.
  2. За моите собствени ограничения, когато става дума за покриване на по-горе споменатите теми.
  3. За важността да се учим един от друг и да споделяме нашите истории.


  Textseiten: 3 Text- und Medienfeld: 9 Lektionen: 27 Dateien: 18 Tests: 3

 • Каква е целта на този модул?

  Раздел 1.

  Да се запознаем с казуси по проекти за прилагане на CPLA в Германия

  Раздел 2.

  Да се запознаем с примери за добри практики по проектите с CPLA в други страни

  Раздел 3.

  Да се запознаем с примери за добри практики по проекти за CPLA от проектите за транснационално сътрудничество

  След завършване на модула, ще науча....

  1. Как CPLA се прилага в реалната практика

  2.Какви са резултатите от проектите на CLPA за интеграция

  3. Какво мога да науча от практиката на други страни за собствената си дейност


  Textseiten: 4 Text- und Medienfeld: 11 Lektionen: 27