Един проект по програма Еразъм+ на темаПредприемчив и изненадващ чрез 8-ти ключови компетенции”:

http://www.8competencesgame.com/

Тази инициатива, която разчита на игри и учебни отношения, позволява на участниците да научат нови неща, като по този начин подобряват своите основни умения/компетенции. Можем много лесно да я превърнем в дейност за взаимно обучение на връстници с помощта на подробни съвети за фасилитатора/обучаващия, които са включени в подробно ръководство.

Цитат от уеб сайта на проекта: "Проектът" Предприемчив и изненадващ чрез 8 ключови компетенции" разработи набор от инструменти, които ще улеснят разбирането на 8-те ключови компетентности и ще осигурят достатъчно пространство за учене. Това е интерактивна игра, която включва различни елементи от NFE - симулации, дискусии, индивидуална, групова работа и др. Чрез използването им участниците ще подобрят знанията, уменията и нагласите в различните области и нива. Игрите могат да бъдат адаптирани към няколко нива на сложност на задачите, които ще бъдат подходящи за млади хора на възраст над 13 години. Важен елемент от играта е оценката, чрез която самите млади хора ще анализират и осъзнаят кои компетенции са развили чрез игрите/упражненията, защо тези компетенции са важни за тях и как са свързани с личния и професионалния им живот. Особено внимание в играта се отделя на Инициативността и предприемачеството, за да насърчи предприемаческият дух на младите хора, за да развият поведение, което изисква днешния пазар на труда. Често това е правилното поведение, което прави разлика между провала и успеха в предприемачеството.”

Ръководство за игрите можете да откриете тук:
http://www.8competencesgame.com/?page_id=61

Файловете с игри можете да откриете тук:
http://www.8competencesgame.com/?page_id=211

Last modified: Sunday, 8 April 2018, 10:15 PM