Слушането, четенето, участието в разговори, създаването на устно изказване и писането могат да се разглеждат като елементи, които трябва да бъдат взети предвид по време на оценката. Първоначалното определяне на нивото, на което са участниците, може да стане като поискате от тях да прочетат описаните в първия линк ситуации и да определят, в коя ситуация те се вписват най-добре. След това можете да ги помолите да направят по-детайлна самооценка, чрез използване на онлайн ресурси (напр. проекта VINTAGE във втората връзка) или можете да направите оценката чрез вашите формални подходи за оценка.

Винаги е полезно да оцените началното ниво и накрая – изходното ниво.

Полезни връзки:


Last modified: Friday, 29 June 2018, 9:16 AM