Един последен подход, който бихме искали да споделим в този раздел, е EDULARP или образователен LARP (Live Action Role Play), който се фокусира върху базирания на опит бекграунд, който поставя учениците в контекста на съдържанието, като всъщност ги провокира да участват в симулиран образователен сценарий

Сякаш театърът среща класната стая. Ролевата игра е от зората на човечеството, но едва наскоро хората осъзнават какво мощно средство за обучение е. Популярните съвременни развлекателни LARP's (ролеви игри на живо) имат сюжетни линии, герои, костюми, реквизити и дрехи, с които хората могат да играят героя в едно приключение, обхващащо фантазия, ужаси, научна фантастика, уестърн и много други жанрове. Независимо от това, LARP може да се използва и в образованието: фалшиви опити, правителствени сесии, исторически дебати, симулации при бедствия, търговски преговори, бизнес обучение, недвижими имоти, създаване на собствена старт-ъп компания и т.н.  LARP накара учениците да се изкачат и да станат от столовете си, да се движат и да взаимодействат с други хора - учене чрез правене в социален контекст

EДУ-ЛАРП може:

• Дава възможност на учениците да изучават темите контекстуално, вместо просто да ги четат абстрактно.
• Насърчава съвместното решаване на проблеми.
• Прави учебния опит забавен, като по този начин увеличава трайността на знанията и способността за пренасянето им.
• Дава възможност на учениците да направят свой собствен избор на роля и да следят последствията без личен неуспех - действията на героите не са част от действителността, а от обучението на играчите.

Основната задача в образователния LARP е влизането в роля. Учениците могат да играят историческа или актуална роля в реалния живот по време на часа и да учат, като влизат в обувките на това лице. Чрез научни изследвания и практически подход те получават пълен опит в ученето, надхвърляйки това просто да четат книга или да слушат лекция.

Освен това EDULARP е нискотехнологичен подход, който всеки може да използва. Много училища нямат достъп до компютрите и технологиите. Ролевите игри изискват само въображение, дизайн на учебна програма и реквизити (които дори могат да бъдат направени от учениците в клас, поощрявайки още повече творчеството). Учителите са ограничени само от човешкото творчество, а не от размера на файла, честотната лента или от предварително програмирания избор.

С ЕДУ -ЛАРП учителят може да направи материала на по-лесно или по-трудно ниво и да разграничи всяка част от своя конкретен час. Изпълнението на ролите ангажира учениците да се обучават взаимно, да учат от и дори да преподават на инструктора, докато активно взаимодействат социално с другите, вместо да поглъщат пасивно материали от книги, лекции или видеоклипове.

Повече информация можете да намерите на следните връзки:

Last modified: Saturday, 5 May 2018, 10:29 PM