Първоначалното определяне на нивото, на което се намират учащите може да се осъществи, като ги помолите да прочетат ситуациите, описани по-долу, и да ги накарате да преценят в коя ситуация се вместват най-добре, като отговорят на следните въпроси (всяка ситуация изисква предимно положителни отговори, за да се счита за подходяща):

Ситуация 1) Можете ли да разберете само познати думи и много основни изречения? Можете ли да прочетете само познати имена, думи и много прости изречения? Можете ли да общувате само по прост начин? Можете ли да използвате само прости фрази и изречения, за да опишете мястото, където живеете, и хората, които познавате? Можете ли да пишете само кратки, обикновени пощенски картички или бележки?

Ситуация 2) Разбирате ли фразите и най-използваните думи, свързани с области от лично значение? Можете ли да четете много кратки, прости текстове? Можете ли да общувате при изпълнение на прости и рутинни задачи, изискващи прост и директен обмен на информация по познати теми и дейности? Можете ли да използвате поредица от изречения, за да опишете с прости думи семейството си и другите хора? Можете ли да пишете кратки и прости бележки и съобщения?

Ситуация 3) Можете ли да разберете основните моменти от ясно стандартно изказване по познати въпроси, които редовно се срещат в работата, училището, свободното време и т.н.? Можете ли да разберете текстове, които се състоят главно от всекидневен или свързан с работата език? Смятате ли, че можете да се справите с повечето ситуации, които могат да възникнат, докато пътувате в област, където се говори езикът? Можете ли да свържете фрази по прост начин, за да опишете опита и събитията, вашите мечти, надежди и амбиции? Можете ли да пишете прост свързан текст по теми, които са познати или ви интересуват лично?

Ситуация 4) Разбирате ли по-обемни изказвания и лекции и да проследявате дори сложни аргументи, ако темата е достатъчно позната? Можете ли да четете статии и доклади, свързани със съвременните проблеми, в които авторите представят определени нагласи или гледни точки? Смятате ли, че можете да общувате с известна гъвкавост и спонтанност, което прави възможно редовното взаимодействие с местните хора? Можете ли да представите ясни и подробни описания на различни теми, свързани с вашите интереси? Можете ли да напишете ясен и подробен текст по широк кръг въпроси, свързани с интересите ви?

Ситуация 5) Смятате ли, че можете да разберете дългите изказвания, дори ако те не са ясно структурирани и когато отношенията са само подразбиращи се и не са изрично посочени? Можете ли да разберете перфектно дълги и сложни фактически и литературни текстове, като преценявате различните езикови стилове? Смятате ли, че можете да се изразявате свободно и спонтанно без очевидно търсене на изрази? Можете ли да представите ясни и подробни описания на сложни теми и да извлечете логични и систематични изводи? Можете ли да се изразявате в ясен, добре структуриран текст, изразяващ гледните точки в известна степен? Смятате ли, че можете да преподавате на някой друг езика и граматиката му?

След като са намерили мястото си в някоя от горните ситуации, можете да поискате от учениците да направят по-подробна самооценка, като използват онлайн ресурси (например проекта VINTAGE от по-долу посочената връзка) или можете да направите оценката чрез редовните процедури за оценяване.

Винаги е полезно да направите оценка на началното ниво и накрая - на изходното ниво.

Полезни връзки:

Връзка: http://www.learningcom.it/vintage/ [03.07.2018]


Last modified: Friday, 29 June 2018, 9:17 AM