Ето една проста базисна самооценка на овладяването на компетентността културна осъзнатост и творчество, според която Ситуация 1 е най-ниското ниво, а Ситуация 5 - най-високото:

1) Харесва ми, когато други хора се изразяват или участват в културни дейности (музика, писане, актьорско майсторство, игра, дизайн и т.н.).

2) Знам кои културни дейности бих искал да посещавам и кои не бих искал. Имам мнение по такива въпроси.

3) Аз самият обичам да се занимавам с културни и творчески дейности и участвам активно.

4) Аз съм добър в културните творчески дейности. Хората ме молят да го правя за тях, или с тях. Те мислят, че съм добър в това.

5) Не само се занимавам с културни и творчески ситуации или дейности, а създавам такива ситуации и развивам дейности от този род. По този начин творя, а други искат да се присъединят към мен и да ги ръководя.

Възможност за самооценка: http://vintage.euproject.org/go.cfm?PageId=6260


Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:03 PM