Един прост принцип изразява интерактивните подходи на преподаване: без практическо приложение, учениците често не успяват да разберат в дълбочина учебния материал.

Според блога на Университета Concordia [1] - предназначен за учителите от целия свят - интерактивното обучение е от полза за вас като учител по много начини, включително:

• Измеримост на постижения на учениците: Учителите, които използват интерактивни методи на преподаване, са по-добре подготвени да преценят доколко учениците овладяват даден материал.
• Гъвкавост в преподаването: Прилагането на методи за обучение, които включват двупосочна комуникация, ще ви позволи бързо да настроите процесите и подходите.
• Практиката води до съвършенство: Интерактивната инструкция подобрява процеса на учене.
• Мотивация на учениците: Двупосочното преподаване премахва пасивността на учениците, а когато повече ученици са ангажирани, ще бъде и по-забавно.

Източници:
[1] https://education.cu-portland.edu/blog/classroom-resources/5-interactive-teaching-styles-2/

Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:04 PM