Ето една проста, базисна самооценка за овладяването на социалните и гражданските компетенции, според която Ситуация 1 е най-ниското ниво, а Ситуация 5 - най-високото:

Ситуация 1. Интересувам се и се информирам за политически, социални, граждански или екологични дейности. Оценявам го, ако хората се включат в тези дейности, но не се ангажират активно сам.

Ситуация 2. Интересувам се и се информирам за политически, социални, граждански или екологични дейности. Разработвам мои собствени възгледи и мнения по инициативи и теми в тези области.

Ситуация 3. Аз самият участвам в политически, социални, граждански или екологични дейности и развивам собствените си идеи и мнения за това как бих искал да участвам. Това важи и за области или дейности, които са нови за мен.  

Ситуация 4. Аз участват редовно в политически, социални, граждански или екологични дейности. Имам задълбочени познания в тези области и бих искал да изразя публично вижданията си.

Ситуация 5. Аз участвам в политически, социални, граждански или екологични дейности, развивам и инициирам такива дейности сам. Имам задълбочени познания в различни политически, социални, граждански или екологични области и съм отворен към нови идеи.

Добро решение за самооценка: http://vintage.euproject.org/go.cfm?PageId=6258


Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:02 PM