В този раздел ще научите за:
  1. Разграничението между стереотипите и предразсъдъците и как да се справим с тях в класната стая;
  2. Как да разпознаете и приемете собствената си позиция на власт и привилегия;
  3. Социалните дейности за борба със стереотипите и предразсъдъците.
Въведение в темата:

Технологичното развитие прави света все по-свързан - глобално село, а ние, хората, световните граждани. Глобализацията свързва хората от различни части на света и междукултурните отношения и диалог стават важна част от нашия живот. Съжителството на различни култури обогатява живота ни, но в същото време носи много предизвикателства. Това прави разликите по-видими и по този начин създава добра среда за поява на стереотипи, предразсъдъци и дискриминация - три отклонения (последните често са незаконни), които работят заедно за създаване и поддържане на социално неравенство


Last modified: Monday, 7 May 2018, 3:42 PM