Проектът CULPEER за интеграция разработи набор от предложения за дейности, които се стремят към комбинирано използване на културни прояви и обучение между връстници, с цел постигане на ключови компетентности. Едно и също предложение за дейност би могло да бъде от значение за повече от една ключова компетентност, тъй като последните се припокриват и са взаимно зависими и корелирани.

Предложените за изтегляне по-долу дейности могат да бъдат използвани както в училище, така и в ситуации на неформално учене.

Материали за изтегляне:

Използване на културата за изучаване на математика и науки - ДЕЙНОСТИ

Last modified: Friday, 29 June 2018, 9:18 AM