• Множество снимки, видеа и примери за CPLA могат да бъдат видени от сайта на Киндер Култур Караване: http://kinderkulturkarawane.de/wp/ - вижте и наличния канал в youtube.
  • упражнения с драматизация, използвани при деца с увредено зрение, включително в мултикултурна среда - упражненията се ръководят от преподаватели, но също и от връстници - проверете уеб страницата на проекта V.I.S.I.ON www.vision-erasmusplus.euкакто и връзките към тяхната фейсбукстраница и youtube канал.

Last modified: Sunday, 8 April 2018, 9:57 PM