Докато учениците често губят интерес по време на преподаване в стил на лекции, интерактивните учебни методи насърчават атмосфера на внимание и участие. Направете го интересно. Направете го вълнуващо. Направете го забавно. Както добре знаете, разказването не е преподаване и слушането не е учене.

Международният център за образование ARMA (ARMA International Center for Education) предлага следните насоки за насочване на фокуса към интерактивните методи на обучение:
• Насърчавайте участието на учениците.
• Използвайте въпроси, които стимулират отговор, дискусия и практически опит.
• Използвайте учебни помагала, които насочват към отговор и улавят/ задържат вниманието на ученика.
• Създайте подходяща среда на работната група.
• Включете себе си, така както и ученика.


Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:04 PM