Проектът CULPEER за интеграция разработи набор от предложения за дейности, които се стремят към комбинирано използване на културни прояви и обучение между връстници, с цел постигане на ключови компетентности. Едно и също предложение за дейност би могло да бъде от значение за повече от една ключова компетентност, тъй като последните се припокриват и са взаимно зависими и корелирани.

Предлаганите за изтегляне по-долу дейности могат да бъдат използвани както в училище, така и в ситуации на неформално учене.

Материали за изтегляне:
Правилата и игрите на импровизацията - ДЕЙНОСТИ
Използване на културата за изучаване на математика и науки - ДЕЙНОСТИ
Театърът за развиване на ключовите компетенции - ДЕЙНОСТИ
Комуникационни умения - ДЕЙНОСТИ

Last modified: Friday, 29 June 2018, 9:17 AM