1. Брейнсторминг — различни техники

Интерактивната мозъчна атака обикновено се провежда в групови сесии. Процесът е полезен за генериране на творчески мисли и идеи. Брейнсторминга помага на учениците да се научат да работят заедно. Видовете интерактивни мозъчни атаки включват:

Структурирани и неструктурирани;
• Обратно или отрицателно мислене;
• Отношения на номиналната група;
• Онлайн взаимодействие, като чат, форуми и имейли;
• Картографиране на екипни идеи;
• Предаване по групи;
• Индивидуална мозъчна атака.

2. Мислете, обсъдете по двойки, споделете

Поставете проблем или въпрос, след което разделете учениците си по двойки. Дайте на всяка двойка достатъчно време, за да направи заключение, и позволете на всеки участник да изкаже заключението си на глас. Можете също така да поискате от един ученик да обясни понятието, докато другият ученик да оцени какво е научил. Прилагайте различни варианти на процеса - вашите ученици ще бъдат ангажирани, ще комуникират и ще получат повече информация пред очите ви.

4. BUZZ сесия

Участниците се събират в сесийни групи, които се фокусират върху една тема. Във всяка група всеки ученик обменя мисли и идеи. Насърчавайте дискусии и сътрудничество между учениците в рамките на всяка група; всеки трябва да се учи от приноса и опита на другите.

4. Работа по случай

Този стил на преподаване е във формат на учебен казус, но процесът не е толкова строг, колкото казус за цяла учебна сесия. Фокусът е да се научат как да решават истински проблеми, които включват реални хора - т.е.  да подготвите учениците си за живот извън класната стая. Предоставяйте на малките групи ученици подробности от действителни случки и ги помолете да разработят работещо решение

4. Q&A сесия

По време на въвеждането на всяка тема, но преди официалното преподаване, помолете вашите ученици да отбележат въпроси, свързани с предмета, на 3 × 5 индексни карти. След като съберете картите, ги разбъркайте, прочетете и отговорете на генерираните от учениците въпроси.

Ако искате да научите други подходи към интерактивните образователни формати, моля, проверете тук:

http://www.fctl.ucf.edu/TeachingAndLearningResources/CourseDesign/Assessment/content/101_Tips.pdf

Ако искате да научите повече за блога на университета Concordia, моля, проверете тук:

https://education.cu-portland.edu/blog/


Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:04 PM