В този раздел аз ще науча как:
  1. Културното и взаимно обучение се прилага на практика в транснационални проекти.
  2. Какви проекти се решават.
  3. Какви са резултатите и опита.
Въведение в темата

Този раздел включва примери на транснационални проекти, които използват културно и взаимно обучение. Всеки пример на кратко представя своята целева аудитория и заложените общи и специфични цели на проекта. Той допълнително дефинира методите, които са били използвани, както и резултатите от практиката.

Last modified: Saturday, 2 March 2019, 3:43 PM