В този раздел ще изследваме заедно концепцията за разнообразието, какво означава на практика, как се свързва с така наречения глобален образователен подход, идентичност, култура и собственото ни разсъждение за света около нас, който е силно свързан с нашето вътрешно разнообразие.

Глава 1 ще се фокусира върху идентичността и ще ни покани да проучим собствената си идентичност и на тези около нас.

Глава 2 ще се основава на идентичността, като обяснява по-точно разнообразието.

В глава 3 ще направим още една крачка напред в справянето с междукултурния диалог и концепцията за култура.

В този разедл ще науча за:

1.  Идентичност, уважение и приемане на различни идентичности.
2.  Разнообразието и неговата взаимосвързаност със саморефлексия и глобално образование.
3.  Култура и междукултурен диалог


Въведение в темата:

Светът в който живеем е много стар. Повечето от нас, четейки този модул, живеят в т.нар. "Запад", най-вероятно в Европа. Основните ценности на Европейския съюз са зачитането на човешкото достойнство и правата на човека, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона. Това са думи, а от друга страна действията на много политици, събития,та особено в последната вълна на миграция, не отговарят на тези думи. Фаталните случаи с  мигрантите, станали в Средиземно море, пътувайки към Европа (3116 само през 2017 г.!). Възходът на екстремистки, ксенофобски десни политически партии в много части на Европа, които открито оспорват правата на човека. Огради около нашите страни... Като преподаватели имаме още по-важната роля - да отворим образователните пространства, в които учещите да развият чувство за открито мислене, съпричастност, разбиране и отговорност за това, което се случва в света. И този смисъл все пак започва да приема и зачита разнообразието.


Last modified: Sunday, 6 May 2018, 3:28 PM