Управлението на група или клас, който в днешно време става все по-мултикултурен, изисква точни стратегии за решаване на неизбежните конфликти в ежедневния училищен живот. Обикновено конфликтът се разглежда като проблемна ситуация, която трябва да бъде изтрита наведнъж, а не като възможност за изграждане - индивидуално и като група. Важно е да се напомни, че "ненасилственото разрешаване на конфликти" не означава непременно "намирането на решение на конфликта", а трябва да се разглежда като "способност за спиране и изчакване в конфликта", което изисква да се оцени разликата с другия, да преразгледате идеите си, да децентрализирате когнитивно и емоционално, да си взаимодействате, като слушате на първо място, да вярвате в обмена, който сравнението може да насърчи "[1].

Литературата за дидактика на медиацията и разрешаване на конфликти може да предложи много техники и упражнения, които разкриват нашите културни рамки, неписаните правила, които влияят върху нашите възприятия, решения и очаквания. Други дейности, от друга страна, подчертават способността за слушане и наблюдение, за деконструиране на предразсъдъците и за разработване на алтернативни стратегии за разрешаване на конфликти [2].

Дейности (за сваляне)

Източници:
[1] Ди Модика, Ди Риенцо, Мазини 2005, 11
[2] Пат Патфоорт- "
Защитете се, без да се атакувате. Силата на ненасилието" - Университетско издателство Пиза

Last modified: Thursday, 5 July 2018, 4:04 PM